fbpx

Sudijama i tužiocima doživotne naknade?

Sudijama i tužiocima na nivou BiH smiješe se, između ostalog, naknade i za odvojeni život i smještaj, što je, prema ocjeni mnogih, van pameti s obzirom na to da se za razliku od političara, koji to pravo obilato koriste, biraju na doživotni mandat.

2odvojeni zivot

Praktično sudije i tužioci pravosudnih institucija BiH, ukoliko u parlamentu BiH prođe zakon koji je predložio Savjet ministara BiH, naknadu za odvojeni život i smještaj (ukupno oko 700 KM) dobijaće sve do odlaska u penziju, a u nekim slučajevima to može biti duže od 30 godina. 

Ove naknade sudijama i tužiocima se uvode jer je Ustavni sud BiH još ranije odlučio da oni kao i određene kategorije stručnog osoblja u pravosudnim institucijama BiH nemaju iste naknade kao državni službenici, namještenici i ostali zaposleni u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. 

O naknadama za odvojeni život i smještaj bilo je riječi na samom početku reforme pravosuđa, a to pravo su sudije i tužioci i tada tražili, međutim uz dogovoru s izvršnom i zakondavnom vlasti i uz insistiranje međunarodne zajednice od toga su odustali upravo iz razloga jer im mandat ne traje nekoliko godina već se na poziciju biraju doživotno. 

"Tada je zaključeno da sudije i tužioci biraju posao i mjesto gdje će raditi, što je i logično. Nakon toga većina izabranih sudija i tužilaca u institucije BiH preselila se u Sarajevo i tu prijavila mjesto boravka, međutim kasnije, kada se počelo s pričom da bi se te naknade mogle vratiti, ponovo su se odjavili i prijavili ranije mjesto boravka. Toga ima, ali nije masovna pojava", ispričao je izvor "Nezavisnih". 

Poslanici u Predstavničkom domu parlamenta BiH, koji će na kraju odlučivati o uvođenju naknada za odvojen život i smještaj sudijama i tužiocima, kažu da se to mora uraditi s obzirom na odluku Ustavnog suda BiH, ali da je pitanje koliko je to moralno. Takođe tvrde da se sve mora dobro isprovjeravati i da li i u kojem slučaju svim sudijama i tužiocima ne treba omogućiti tu naknadu.

"Siguran sam da 90 odsto njih zajedno sa svojim supružnikom živi u svom stanu u Sarajevu, djeca su im takođe tu, školuju se i zato smatram da sudije i tužioce prvo treba uvesti u Zakon o sprečavanju sukoba interesa i obavezati ih da popunjavaju imovinske kartone", rekao je Damir Bećirović, poslanik DF-a u Predstavničkom domu paralmenta BiH.

Ističe da nema ništa protiv da onaj mali broj koji je zaista odvojen od porodice dobije tu naknadu. Izmjene ovog zakona kojima se sudijama i tužiocima uvode naknade već nekoliko puta je bio pred poslanicima, međutim nikada nije dobio potrebnu podršku. 

Savjet ministara BiH ranije je pokušao da zakonom sudijama da određene naknade, ali da im regres koji oni sada primaju u iznosu od oko 2.200 KM smanji na jednu KM, što takođe nije prošlo. 

Ovaj prijedlog Savjeta ministara sudije i tužioci ocijenili su kao da "dobiju na mostu, a gube na ćupriji".

"Kada se donosio zakon vodilo se računa upravo o tome da nije u redu da sudije i tužioci koji mandat dobijaju doživotno imaju pravo na odvojen život i smještaj, ali sada smo tu da im zbog presude Ustavnog suda moramo uvesti. Sudije su prezaštićene u ovom društvu i neophodno je da se neke stvari mijenjaju jer ovako imaju sve privilegije, a nikakve odgovornosti", rekao je Momčilo Novaković, poslanik NDP-a u Predstavničkom domu i član Ustavnopravne komisije, dodajući da nikako nije u redu da neko pravo na odvojen život i smještaj dobija dok ne ode u penziju. 

Podsjećanja radi, Savjet ministara BiH na posljednoj sjednici utvrdio je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH. Za sprovođenje ovog zakona biće neophodno obezbijediti dodatnih oko milion KM. 

Sudije i tužioci dosad su po osnovu tužbi za topli obrok, prevoz i odvojen život iz budžeta BiH naplatili 2,6 miliona KM, a u toku je još oko 30 kolektivnih predmeta teških oko tri miliona KM.

Izvor: Nezavisne novine