fbpx

Evropski parlament usvojio novi zakon o obnovi prirode

Evropski parlament usvojio novi zakon o obnovi prirode

Foto: Impuls

Evropska unija mora da obnovi najmanje 20 odsto kopnenih i morskih područja do 2030. i sve narušene ekosisteme do 2050.,navodi se u novom zakonu koji je u utorak usvojio Evropski parlament.

"Cilj zakona EU o obnovi prirode o kojem je postignut dogovor s državama članicama jeste da se obnove narušeni ekosistemi u svim državama članicama i da se pomogne u postizanju ciljeva EU u oblasti klime i bioraznovrsnosti, kao i poboljšanju sigurnosti hrane", saopštio je Evropski parlament.

U saopštenju EP se navodi da je više od 80 odsto evropskih staništa u lošem stanju.

Da bi se postigli ciljevi Unije, članice moraju da do 2030. obnove najmanje 30 odsto staništa u lošem stanju, od šuma, livada, vlažnih staništa do rijeka i jezera.

Taj procenat mora biti povećan na 60 odsto do 2040. i 90 odsto do 2050.

Članice moraju da usvoje nacionalne planove za obnovu s detaljnim mjerama za postizanje tih ciljeva, navodi se u saopštenju.

Da bi poboljšale biodiverzitet poljoprivrednih ekosistema, države članice će morati da ostvare napredak u dva od tri sljedeća indikatora: indeks populacije leptira na travnjacima, udio poljoprivrednog zemljišta sa karakteristikama pejzaža velike raznolikosti i zalihe organskog ugljenika u mineralnim zemljištima pod usjevima. Potrebne su i mjere za povećanje indeksa populacije poljskih ptica jer su ptice dobar pokazatelj ukupnog stanja biološke raznovrsnosti.

Pošto je obnavljanje isušenih tresetišta jedan od najisplativijih načina za smanjenje emisija u poljoprivrednom sektoru, države članice moraju obnoviti najmanje 30% isušenih tresetišta do 2030. (i ponovo navlažiti najmanje četvrtinu), 40% do 2030. 2040. i 50% do 2050. (i ponovo ih potopiti najmanje trećinu). Ponovno vlaženje će ostati dobrovoljno za poljoprivrednike i privatne zemljoposednike.

Zakonom se takođe traži poboljšanje pokazatelja u šumskim ekosistemima, kao i da se zasadi tri milijarde stabala i zaštita gradskih zelenih površina.

Za usvajanje zakona je glasalo 329 poslanika, 275 je bilo protiv, a uzdržanih 24.

Dokument treba da usvoji i Savjet EU, a stupiće na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU.

Impuls/Agencije