fbpx

Mark Tven: O humoru i smijehu (Otrovne misli)

Mark Tven: O humoru i smijehu  (Otrovne misli)

Foto: Google

Ljudska vrsta ima samo jedno učinkovito oružje, a to je smijeh.

O HUMORU I SMIJEHU

Napadaju smijeha ništa ne može odoljeti.

Ljudska vrsta ima samo jedno učinkovito oružje, a to je smijeh.

Humor održava srce blagim.

Šala bez natruhe filozofije samo je štucaj humora.

Istinski humor obiluje mudrošću.

Humor je očito jedna od bitnih značajki Božjih.

Biljke i životinje izrazito smiješne po svome obliku i osobinama, očito su Božje šale.

Humor je najveći ljudski blagoslov.

Sve ljudsko je jadno i samilosti vrijedno. Tajni izvor humora nije u radosti nego u tuzi.

Zato u raju nema humora.

Najbolji način da oraspoložimo sebe jest da pokušamo oraspoložiti nekoga drugog.

Politički i trgovački moral Sjedinjenih Država nije samo hrana za humor - on je pravi banket.

Humorističnu priču priča se ozbiljno; onaj koji je priča mora učiniti sve što može da sakrije činjenicu kako čak i maglovito naslućuje da bi tu išta moglo biti smiješno.

Humor ne smije otvoreno podučavati i ne smije otvoreno propovijedati, ali mora činiti oboje ako hoćemo da živi vječno.

Humoristična priča je američka, komična priča je engleska, duhovita priča je francuska. Humoristična priča svoj uspjeh traži u načinu kako je ispričana, dok komična i duhovita priča ovise o sadržaju.

Najzabavnije stvari su one koje su zabranjene.

Koja je još privilegija ostala plemstVu? Da ga ne smijete ismijavati. Tu privilegiju nema nijedan drugi stalež.

Ponavljanje je moćno sredstvo humora. Ako se ozbiljno i zdušno ponovi pet ili šest puta, skoro svaki brižno sročeni obrazac koji se ne mijenja izazvat će smijeh - prije ili kasnije.

Lijep primjer nesvjesna humora dao je onaj dječak iz nedjeljne škole koji je laž definirao kao "sramno djelo pred Bogom i prikladnu pomoć u nevolji". To je možda bio nesvjesni humor, ali će prije biti da je proizašao iz životnog iskustva i poznavanja činjenica.

Humoristični pisac zavjetuje se da će probuditi i usmjeriti vašu ljubav, vašu samilost, vašu dobrotu; vaše negodovanje zbog neistine, licemjerja, prijevare... On se laća posla blagdanskog propovjednika u radne dane.

Prevod Krsto A. Mažuranić