fbpx

LGBT populacija i izbori

2Rainbow flag

Prava LGBT populacije su ljudska prava, a bez garancije ljudskih prava nema pravnog društva niti pravog razvoja demokratije. Zemljama u tranziciji jedan od osnovnih elemenata razvoja su ljudska prava, a naročito prava manjina.

piše: Jelena Jevđenić

LGBT osobe u BiH žive u anonimnosti, strahu i egzistencijalnoj nesigurnosti zbog svoje seksualne opredjeljenosti.

U kampanjama stranaka za nadolazeće izbore dominira politikanstvo, angažman o pravima homoseksualaca, biseksualaca i transeksualaca je nevidljiv u programima svih političkih partija.

Izvještaj monitoringa Opštih izbora 2014. godine Sarajevskog otvorenog centra, pokazuje da je tokom predizborne kampanje za Opšte izbore 2014. godine, bilo veoma malo obećanja u vezi s ljudskim  pravima. Kompletna sfera poštivanja i zaštite ljudskih prava, bila je ignorisana ili potisnuta u drugi plan, u odnosu na etnonacionalne slogane i nacionalističku retoriku. (soc.ba)

Spominjanje LGBT osoba i zaštita od diskriminacije na osnovu pola, rodnog identiteta ili seksualne orijentacije nije zabilježeno nigdje.

Čini se da je situacija ista i pred izbore 2018.

Kako je pitanje identiteta i samoodređivanja zapravo pitanje temeljnog prava svakog čovjeka zašto se niti jedna politčka stranka, a posebno lijevo orijentisane stranke ne bave pravima LGBT populacije.

Stav LGBT populacije je da imaju iste obaveze ali ne i ista prava kao heteroseksualne osobe, što je odmah uočljivo jer oni nemaju vidljivo mjesto u stranačkim programima i kampanjama. Pitanje njihove bezbijednosti i pravne jednakosti skoro i ne postoji.

Blizu 10 posto populacije u BiH čine LGBT osobe, dio su bh. društva, radne snage i poreski su obveznici, a ipak su zanemareni u izbornom procesu. Iz medija vidimo da samo nekolicina stranaka u Bosni i Hercegovini daje bilo kakve komentare na temu LGBT prava, dok većina šuti. (Nekoliko bh. političkih stranaka vidi mali pomak u evoluciji prava LGBT osoba u BiH)

Za koga da glasaju LGBT osobe, jer bh. političari LGBT zajednicu ne smatraju politički bitnom? Ako je BiH na putu ka evropskim integracijama političari koji vode ovu zemlju moraju ozbiljno da porade na  zabrani diskriminacije LGBT osoba, na povećanju tolerancije i svega što utiče na kvalitetu života svih građana i građanki.

Autor: impulsportal.net