fbpx

Novo onečišćenje rijeke Bioštice u Olovu – rudnik opet pod sumnjom

Novo onečišćenje rijeke Bioštice u Olovu – rudnik opet pod sumnjom

Foto: Portal Radio Olovo

“Gotovo svakodnevno imamo primjere uništavanja prirode. Ovog vikenda smo iz Olova dobili informacije da je rijeka Bioštica ponovo zamućena, da je iz zelene prešla na pojedinim dijelovima izletišta u neprirodnu sivu boju. Mještani kažu da ovaj ekološki incident umnogome liči na onaj iz prošle godine, a tada je nedvosmisleno utvrđeno da je uzročnik onečišćenja iz separacije Rudnika “Olovo”, koji je u ovom gradu otvoren prije šest godina” – reakcije su iz “Eko mreže BiH”.

U subotu 11.05.2024. u popodnevnim satima, mještani prigradskih naselja općine Olovo primjetili su da je došlo do značajnog onečišćenja rijeke Bioštice, što ih je, kako kažu, podsjetilo na isti slučaj u februaru prošle godine, kada je na istom lokalitetu “Zeleni Vir” došlo do neprirodnog zamućenja ove rijeke.

U tom slučaju od 07.02.2023. godine utvrđeno je da je Bioštica bila zagađena otpadnim vodama iz Rudnika olova „Geomet“, britanske kompanije “Mineco”. Uslijedila je interevencija inspekcije, pa je došlo i do privremenog prekida rada rudnika zbog bojazni da bi jalovište olovne rude koja predstavlja visokotoksičnu materiju zbog visoke koncentracije otrovnog cinka i željeza moglo ugroziti vodosnabdijevanje ne samo građana Olova, već i nizvodno od ulijevanja u rijeku Krivaju, a zatim i u rijeku Bosnu.

Tada su iz rudnika javno priznali da je dno dijela privremenog jalovišta propalo i prouzrokovalo izlivanje glinovite vode koja je po svemu sudeći podzemnim tokovima stigla do rijeke Bioštice. Odnosno, sumnje su bile da je usljed tadašnje velike hladnoće pukao bazen u kojem se vrši separacija rude olova i ceruzita, te je voda, kroz zemlju, našla put do rijeke koja se nalazi blizu rudnika.

U novom slučaju, sumnje su ponovo da je uzrok zamućenja Bioštice iz rudnika, a u to se uvjerio i reporter Radio Olova, koji je napravio video snimak i istraživanje, ustanovivši da je zamućena voda u kanjon Bioštice ušla upravo na istom mjestu kao i prošle godine, te da potiče iz rudnika.

“Gotovo svakodnevno imamo primjere uništavanja prirode. Ovog vikenda smo iz Olova dobili informacije da je rijeka Bioštica ponovo zamućena, da je iz zelene prešla na pojedinim dijelovima izletišta u neprirodnu sivu boju. Mještani kažu da ovaj ekološki incident umnogome liči na onaj iz prošle godine, a tada je nedvosmisleno utvrđeno da je uzročnik onečišćenja iz separacije Rudnika “Olovo”, koji je u ovom gradu otvoren prije šest godina.” – reakcije su iz “Eko mreže BiH”.

Danas i narednih dana će ovo svakako biti jedna od aktuelnih tema u Olovu, a očekivati je da će se nakon detaljnih analiza i istrage utvrditi i odgovornost za ovaj novi ekološki incident. U prethodnom se završilo samo na najavama da će po utvrđivanju šteta koje je onečišćenje u rijeci nanijelo za floru i faunu, preduzeti mjere za sankcionisanje odgovornih, ali se na tome sve i završilo.

Očekivati je brzu reakciju prije svih kantonalnih i federalnih inspekcija i lokalnih vlasti, a one će, kako stvari stoje, svoj zvaničan stav po ovom pitanju zauzeti u četvrtak 16. maja.

Naime, prema informacijama, do koji je došao portal Antikorupcija.info, tada je zakazano održavanje sjednice Općinskog vijeća Olova, a kao jedna od tački uvrštena je i Informacija o akcidentnom zagađenju rijeke Bioštice tehnološkim otpadnim vodama sa prostora jalovišta rudnika “Geomet” d.o.o. Olovo. Istina, ova tačka dnevnog reda je rezultat prethodne istrage koju je vodila ekspertna grupa koju je angažovala Općina Olovo i radi se o njihovom izvještaju i rezultatima u dosadašnjem toku istraživanja vezanim za prethodni ekces iz mjeseca februara 2023. godine. Međutim, novi slučaj će svakako dati novu dimenziju ovoj tački dnevnog reda, posebno ako do tada stignu detaljnije informacije o sprovedenoj istrazi za onečišćenje Bioštice i 11. maja.

Inače, našem portalu je potvrđeno od kolega iz Radio Olova da je u nakon prijave mještana na terenu bila patrola policije, kao i sanitarni inspektor Safet Kulo, koji je potom alarmirao inspekciju ZDK i Federacije BiH, ali oni, barem do danas, nisu izlazili na teren. Ipak, nalogom općinskog sanitarnog inspektora uzeti su uzorci vode i poslani na analizu, te se očekuju i ti rezultati.

Izvor: Antikorupcija.info