fbpx

U BiH više od 2.000 djece bez roditeljskog staranja

20070818214136

Neophodno je, kako je navedeno, promovirati hraniteljstvo kao model koji pruža optimalno porodično okruženje za rast i svestrani razvoj djece.

U Bosni i Hercegovini više od 2.000 djece živi bez roditeljskog staranja, a približno polovina njih odrasta u određenim ustanovama, navedeno je na okruglom stolu "Svako dijete treba porodicu", koji su u Sarajevu organizirali UNICEF Bosne i Hercegovine i Fondacija Infohouse.

Stoga je, kako je navedeno, neophodno promovirati hraniteljstvo kao model koji pruža optimalno porodično okruženje za rast i svestrani razvoj djece.

Skup, koji je okupio djecu i potencijalne hraniteljske porodice te predstavnike sistema socijalne zaštite i nevladinih organizacija, bio je prilika za razmatranje različitih aspekata koji se tiču statusa djece bez roditeljskog staranja ili su pod rizikom od gubitka roditeljskog staranja.

Voditeljica UNICEF-ove kampanje "Svako dijete treba porodicu" u Bosni i Hercegovini Nineta Popović je kazala da se radi o aktivnostima koje se, u sklopu programa "Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica", provode u Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru, a čija je realizacija počela prije dvije godine.

Jedan od najranjivijih dijelova društva

Ocijenila je da su u kontekstu promoviranja hraniteljstva, odnosno udomljavanja djece bez roditeljskog staranja, već napravljeni značajni pomaci, uključujući i brojne edukativne aktivnosti za predstavnike institucija i nadležnih tijela, kao i pružanje odgovarajućih servisa zainteresiranim hraniteljskim porodicama.

"Sama kampanja 'Svako dijete treba porodicu' usmjerena je na potencijalne udomitelje, a s ciljem da se što veći broj građana zainteresira za taj projekt", istakla je Popović, navodeći kako porodica nesporno predstavlja najoptimalnije okruženje za rast i razvoj svakog djeteta.

Pojasnila je da je procedura u tom pogledu prilično jednostavna te da je se, ukoliko postoji interes za udomljavanje djece, potrebno obratiti nadležnom centru za socijalni rad, koji će potencijalne udomitelje uputiti u sve detalje tog postupka.

Na značaj odgovarajuće skrbi za djecu bez roditeljskog staranja ukazala je i šefica Pres-ureda Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i EUSR-a Jamila Milović Halilović, podsjećajući da je EU jedan od partnera u spomenutom projektu te da finansira njegovu realizaciju s oko milion eura.

Ističe da su djeca jedan od najranjivijih dijelova svakog društva, uz uvjerenje da svako dijete ima pravo na porodicu, te podsjeća da je na početku projekta bilo oko 200 udomiteljskih porodica, a da ih sada ima oko 400, što predstavlja poticaj za još snažniji angažman svih koji su involvirani u spomenute aktivnosti.

Reforma dječje zaštite

Istovremeno, navodi da je u smislu kreiranja i osiguranja odgovarajućeg zakonskog okvira za otvaranje novih mogućnosti koje su, prevashodno, u interesu djece i njihovog psihološkog, emocionalnog i svakog drugog razvoja, ostvaren značajan napredak.

Direktorica nevladine organizacije "Hope and homes for children" u Bosni i Hercegovini Anisija Radenković je istakla spremnost te organizacije da podrži vlasti u Bosni i Hercegovini u reformi dječje zaštite, s akcentom na djecu bez roditeljskog staranja i porodice pod rizikom razdvajanja.

I ona je naglasila važnost odrastanja djece u sklopu porodica, navodeći da su veze/interakcije koje se u tom okviru stvaraju temelj za sve kasnije odnose u životu te da se takve veze ne mogu razvijati unutar institucija.

Prema njenim riječima, porodica daje puno više poticaja za razvoj djeteta od bilo kojeg drugog okruženja te otvara mogućnost za njegov svestrani rast i dobrobit.

Izvor: Agencije