fbpx

Sve više radnih sporova u RS

765 430 3e245abd1106e4d78351fa9dec114e80

U prvih devet mjeseci ove godine zaprimljena su 834 prijedloga za mirno rješavanje radnih sporova, dok ih je u istom periodu prošle godine bilo 1. 510, a za ovim uslugama sve više poseže i privatni sektor, potvrđuju u Agenciji za mirno rješavanje sporova RS te ističu da je u ovoj godini privatni sektor više rješavao radne sporove njihovim posredstvom nego prethodnih godina.

“U ovoj godini je zaprimljeno 828 individualnih i šest kolektivnih prijedloga, dok je prošle godine zaprimljeno 1.490 individualnih i 20 kolektivnih prijedloga”, istakli su u Agenciji za “Nezavisne”.

Naveli su da je u konačnom zbiru zaprimljenih prijedloga ipak više onih koje je podnio javni sektor nego privatni, a najviše ih je bilo u zdravstvu i lokalnoj upravi.

Naglasili su da su najčešće predmet sporova neisplaćene plate, otkaz ugovora o radu, neisplaćene naknade troškova prevoza, uplata doprinosa…

Prema njihovim riječima, u prvih devet mjeseci ove godine završeno je 688 predmeta – 684 individualna i četiri kolektivna i to tako što je u više od 60 odsto predmeta zaključen sporazum o mirnom rješavanju radnog spora.

Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS, rekao je da je u zdravstvu bilo mnogo sporova, jer većina poslodavaca nije primjenjivala kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu.

“Ti sporovi su se pretežno odnosili na pitanje plaćanja prevoza. Svaki radnik ima pravo na putni trošak u visini mjesečne karte javnog prevoza i nije bila ograničena kilometraža, nego je svaki radnik imao pravo, pa je tu bilo sporova s poslodavcima”, rekao je Granulić.

Prema njegovim riječima, većina sporova je riješena putem Agencije za mirno rješavanje sporova RS, a u jednom dijelu su poslodavci shvatili da moraju primijenti kolektivni ugovor.

Istakao je da su neke zdravstvene ustanove na ovaj način pokušale da riješe i problem zaostalih plata, ali da su ipak sporovi u vezi s naknadama za prevoz najčešći.

“Poslodavci su pokušali da ograniče kilometražu kada su u pitanju te naknade za prevoz, ali tu nema ograničenja kilometraže i izbjegavali su da plate ono što je u interesu radnika”, istakao je Granulić i dodao da je većina problema sada riješena.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, komentarišući podatak da i privatni sektor sve češće sporove rješava putem Agencije, rekao je da je mirno rješavanje spora u svakom slučaju najbolje rješenje.

“Uvijek je bolje spor riještiti mirno nego posredstvom suda, tužbi i ostalih faktora”, ocijenio je Škrebić.

(Nezavisne novine)