fbpx

Naplaćivali 7.000 KM za upis u advokate i kršili Ustav

4ustavni

BANJALUKA - Ustavni sud RS odlučio je da odluka o visini troškova upisa u imenik advokata, koja iznosi 7.000 KM, nije u skladu sa Ustavom RS.

"Odluka o visini troškova upisa u imenik advokata Advokatske komore RS nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o advokaturi Republike Srpske", naveli su u Ustavnom sudu RS.

Pojam "troškovi", kako objašnjavaju, mora da podrazumijeva stvarne troškove postupka upisa u imenik, zasnovane na objektivnim pokazateljima", navodi se u saopštenju Suda i dodaje da je visina troškova propisana paušalno i arbitrarno, što je suprotno garancijama ustavnog načela vladavine prava.

Branislav Rakić, predsjednik Advokatske komore RS, rekao je za "Nezavisne" da nije upoznat sa odlukom Suda, te da će nešto više moći reći onda kada dobije tu odluku i vidi o čemu se zaista radi.

Takođe, Ustavni sud donio je i odluku kojom je utvrdio da član 160 a Zakona o uređenju prostora i građenju nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske, odnosno da je propisana naknada za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata nejednaka u odnosu na naknade koje su dužni plaćati legalni graditelji objekata.

"Time je, prema ocjeni Ustavnog suda, ovako razlikovanje između investitora legalnih i nelegalnih objekata suprotno garancijama ravnopravnosti građana i pravne jednakosti pred zakonom iz člana 10 Ustava RS", navedeno je u saopštenju ove pravosudne institucije.

U saopštenju se navodi i to da pojedine odredbe Pravilnika o sprovođenju kontinuirane edukacije nisu u saglasnosti sa Ustavom Srpske, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o Republičkoj upravi.

"Ustavni sud je, naime, utvrdio da je ministar zdravlja i socijalne zaštite, kao donosilac osporenog pravilnika, prekoračio svoja ovlaštenja prilikom određivanja postupka i kriterijuma na osnovu kojih se vrši akreditacija programa kontinuirane edukacije te obaveza organizatora edukacije, jer ovakvo normiranje nema pravni osnov u hijerarhijski višem aktu, tako da iz njega ne mogu proisticati prava i obaveze subjekata prava", ističe se u saopštenju.

(Nezavisne)