fbpx

Kod 14 hidroelektrana u RS-u utvrđeni propusti

ekolozi hidroelektrana 620x330

U Republici Srpskoj u funkciji je oko 40 hidroelektrana, koje posjeduju vodoprivrednu dozvolu, što je preduslov za upotrebnu dozvolu.

Vodoprivrednu saglasnost na projektnu dokumentaciju posjeduju 62 hidroelektrane, od čega je 14 u završnoj fazi izgradnje.

Podaci Inspektorata RS-a pokazuju da vodoprivredne smjernice, koje su uslovi za projektnu dokumentaciju, posjeduju 74 hidroelektrane. Takođe, manji broj subjekata za sada posjeduje samo koncesione ugovore,a određeni broj ugovora je raskinut.

U ovoj godini inspektori su izvršili 45 kontrola hidroelektrana, od čega su u 14 slučajeva utvrđeni propusti koji su se odnosili na nepoštivanje uslova iz vodnog akta, te su naložene mjere za otklanjanje istih.

Kada je riječ o zakonskoj regulativi u ovoj oblasti, iz Inspektorata su naglasiti da je krajem prošle godine donesen Pravilnik o uslovima i načinu davanja u zakup vodnog zemljišta, koji je u ovoj godini je pretrpio i svoje prve izmjene, ali još uvijek nije donesen Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku, što u određenoj mjeri otežava rad kontrolnim organima.

(FENA)