fbpx

Inspektorat RS: Na tržištu ima lažnog meda

2 62

BANJALUKA – Inspekcija za hranu u Republici Srpskoj (RS) je kod dva uzorka meda, jednog iz domaće proizvodnje i jednog iz uvoza, utvrdila velika odstupanja u pogledu kvalitete proizvoda.

“Tokom laboratorijske provjere otkrivena su velika odstupanja u pogledu sadržaja hidroksimetilfurfurala (HMF) i aktivnosti dijastaze, što ukazuje na sumnju da je riječ o patvorenom medu”, navode iz Inspektorata.

Zatečene količine meda su povučene iz prometa, a informacije o domaćem proizvođaču dostavljene su veterinarskoj inspekciji radi kontrole samog proizvođača.

U 11 slučajeva utvrđena su manja odstupanja u smislu smanjenog sadržaj redukovanih šećera, povećanog sadržaja saharoze, smanjene aktivnosti dijastaze, povećane električne provodljivost i drugo, a koja mogu biti rezultat nepravilnog postupanja subjekata u poslovanju s hranom i neadekvatnog čuvanja i skladištenja.

Analizu 45 uzoraka meda na tržištu RS-a je krajem decembra prošle godine obavila Republička inspekcija za hranu, s ciljem kontrole zdravstvene ispravnosti i kvaliteta.

Vršena je laboratorijska provjeru sadržaja HMF-a, aktivnosti dijastaze, sadržaja redukovanih šećera, vode, saharoze, slobodnih kiselina, mineralnih materija, električne provodljivosti, sadržaja materija nerastvorljivih u vodi, kao osnovnih parametara kvaliteta meda.

Uzorci su laboratoriji dostavljeni obilježeni isključivo pod šiframa, bez podataka o proizvođaču.

Kvalitet meda može da se pogorša zbog nepravilnih tehnoloških procesa njegovog dobijanja, prerade i čuvanja, kao što su zagrijavanje na visokoj temperaturi, čuvanje u nepogodnim uslovima, način vađenja meda, itd.

S obzirom da su istovjetan monitoring proveli i nadležni inspekcijski organi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko, svi podaci su dostavljeni Agenciji za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine, koja će u saradnji s ekspertima iz ove oblasti analizirati rezultate, a kako bi se ove nepravilnosti u predstojećem periodu smanjile.

Fena