fbpx

Koliko lekari zarađuju u Nemačkoj?

7lekarikoliko

Da li je plata ključni motiv za odlazak lekara iz država jugoistočne Evrope uglavnom u Nemačku?

Ekonomske vesti donose podatke o platama lekara u univerzitetskim i komunalnim bolnicama koje je sačinilo najveće nemačko udruženje lekara Marburger bund, a koje okuplja 120.000 lekara.
Podaci se odnose na klinike koje imaju zaključene tarifne ugovore o platama i uslovima rada.
Prema tim podacima, u univerzitetskim klinikama su lekari u periodu 1. decembar 2018. godine do 1. septembra 2019. godine imali osnovnu (bez noćnog, rada vikendom…) bruto platu u sledećim iznosima:
Lekar u 1. godini rada – 4.631,23 evra
u 2. godini rada – 4.893,74
u 3. godini rada – 5.081,23
u 4. godini rada- 5.406,25
u 5. godini rada – 5793,73
u 6. godini rada – 5.944,86

Specijalista u 1. godini rada – 6.112,48
u 2. godini rada – 6.624,99
u 3. godini rada – 7.074,99
u 4. godini rada – 7.327,85
u 5. godini rada – 7.465,71
u 6. godini rada – 7.656,23 evra

A koji je otprilike odnos između bruto i neto plate može se zaključiti iz podataka o platama lekara u komunalnim bolnicama, stanje 2016. godina. Plata sa dodacima:
Neto plata lekara – asistenta, samca, u 1. godini rada iznosi 2.804,11 evra (bruto 4.991,36 evra).
Lekar – asistent u 2. godini rada imao je neto platu od 2.910,6 evra (bruto 5.228,85), a u  trećoj godini rada neto 2.998,38 (bruto 5.428,46) evra.
Lekar specijalista imao je u komunalnoj bolnici 2016. godine u 1. godini rada neto 3.499,72 evra, u drugoj godini 3.740,38 evra.
Stariji lekar je imao 4.263,62 evra neto.
Prema sajtu www.target-medizin.de bolnički lekari ovoliko godišnje zarađuju u pojedinim zemljama. Podaci su prilagođeni prema njihovoj kupovnoj moći:

Nemačka         56.455 dolara
Španija             67.785 dolara
Danska             73.236 dolara
Italija                81.414 dolara
Francuska       116.077
V.Britanija       127.285
Holandija         175.155
Australija         203.132
SAD                 267.993 dolara

Izvor: Ruža Ćirković, Ekonomske vesti

bif.rs