fbpx

Hrvatska: Napuštanje životinja će se kažnjavati zatvorom

Hrvatska: Napuštanje životinja će se kažnjavati zatvorom

Foto: Pixabay

Napuštanje životinja u Hrvatskoj će uskoro postati krivično djelo s predviđenom kaznom zatvora u trajanju do godinu dana, piše Jutarnji list.

To je dio novog paketa izmjena Kaznenog zakona na kome već godinu dana radi radna grupa Ministarstva pravosuđa i uprave,.

Iz dokumenata radne grupe jasno je da su u Ministarstvu odlučili da u ovom paketu izmjena porade na jačanju zaštite životinja, pa će se tako i napuštanje životinja tretirati kao krivično djelo.

To je prvi put da se u Hrvatskoj napuštanje životinja tretira kao krivično djelo za koje se može dobiti zatvorska kazna. Trenutno je ono sastavni dio Zakona o zaštiti životinja za koji je predviđena novčana kazna u iznosu do 4.000 eura.

Ministarstvo pravosuđa i uprave planira da napravi i dodatni korak u jačanju krivičnopravne zaštite životinja, pa tako predlažu i povećanje zatvorskih kazni za ubijanje ili mučenje životinja.

Prijedlog je da se osoba koja ubije životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotreban bol ili je izlaže nepotrebnim patnjama kazni zatvorom do dvije godine (trenutno je kazna do jedne godine), a ako se to djelo počini iz koristoljublja, predlaže se kazna zatvora do tri godine, umjesto trenutne dvije.