fbpx

"ERS" raskinuo kolektivne ugovore za zaposlene

"ERS" raskinuo kolektivne ugovore za zaposlene

Elektroprivreda RS

Kolegijum direktora Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" donio je Odluku o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Elektroprivredi RS, a Sindikalnoj organizaciji Matičnog preduzeća uputio je poziv za pregovore o zaključenju kolektivnog ugovora, i to za srijedu, 15. novembar.

"U procesu odvojenog kolektivnog pregovaranja bitno je sagledati sva primanja zaposlenih, sa osnovnim ciljem razdvajanja rada od nerada i pokušati iznaći mogućnosti za veća primanja radnika u proizvodnim preduzećima.

Imajući u vidu jasne odredbe Zakona o električnoj energiji i akte Regulatorne komisije za energetiku RS, koje definišu da je djelatnost distribucije strogo regulisana djelatnost, te da elektrodistributivna preduzeća u sistemu Holdinga imaju obavezu da svoje poslovanje prilagođavaju regulatorno odobrenim okvirima, donesen je jednoglasan zaključak o potrebi odvojenog kolektivnog pregovaranja", piše u saopštenju "ERS".

"Slijedom toga, a na osnovu primljenih odluka i podnesaka od distributivnih preduzeća, kojim su istakli neophodnost odvojenog kolektivnog pregovaranja sa sindikalnim organizacijama u svojim preduzećima, i povlačenja saglasnosti i ovlaštenja da se u njihovo ime pregovara, donesena je odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u ERS", dodali su iz ERS-a.

Kako kažu u skladu sa odredbama Zakona o radu, odredbe Kolektivnog ugovora važe najviše 60 dana od dana podnošenja otkaza Kolektivnog ugovora, a da poslodavci u sistemu Mješovovitog holdinga ERS-a imaju zakonsku obavezu da u roku od 15 dana otpočnu pregovaranje sa sindikalnim organizacijama u svojim preduzećima.