fbpx

Centralna banka BiH očekuje rast ekonomske aktivnosti i slabljenje inflacije

Centralna banka BiH očekuje rast ekonomske aktivnosti i slabljenje inflacije

Centralna banka BiH

Centralna banka BiH očekuje u srednjoročnom periodu, do 2026. godine, umjeren rast ekonomske aktivnosti i dalje slabljenje inflatornih pritisaka, saopšteno je iz ove banke.

Nakon inflacije od 6,1 odsto u prošloj godini, procjenjuje se usporavanje inflacije do nivoa od 2,6 odsto u 2024. godini, navodi se u najnovijim, proljećnim, makroekonomskim projekcijama Centralne banke za period 2024-2026. godina.

U naredne dvije godine očekuje se dalje slabljenje inflacije, do nivoa od 2,0 odsto u 2025. godini, te 1,7 odsto u 2026. godini.

Najznačajniji uticaj na rast cijena u narednom periodu očekuje se da će imati prvenstveno cijene električne energije, hrane i prevoza, te ostalih domaćih cijena.

Očekuje se da će ukupna inflacija ostati niža od osnovne inflacije, iz koje se isključuju cijene hrane i energenata.

Nešto viša stopa osnovne inflacije od ukupne inflacije implicira da domaće cijene utiču na inflaciju u BiH znatno jače od cijena roba na međunarodnom tržištu.

Iako inflacija usporava, u narednom periodu će biti pod sve značajnijim uticajem povećanja realnih plata /7,9 odsto godišnji rast za prva dva mjeseca 2024.godine/, usljed rasta minimalne plate koja je početkom ove godine u Republici Srpskoj porasla za 28,6 odsto i u Federaciji BiH za 3,9 odsto, te rasta profitnih marži u brojnim djelatnostima.

To uzrokuje inflacionu spiralu i nastavak izraženijeg rasta jediničnog troška rada, navodi se u proljetnjim makroekonomskim projekcijama.

Projekcija rasta ekonomske aktivnosti u 2024. godini u odnosu na jesenji krug projekcija iz 2023. godine korigovana je naviše, do nivoa od 2,6 odsto.

Projektovani realni godišnji rast ekonomske aktivnosti od 2,6 odsto u 2024. godini, još je ispod dugogodišnjeg prosjeka, a trendovi u ključnim makroekonomskim varijablama su nepromijenjeni u odnosu na prošlogodišnje jesenje projekcije, izuzev izvoza, navode iz Centralne banke.

Realni ekonomski rast na kraju perioda za koje su vršene projekcije, trenutno je projektovan na 3,3 odsto, pri čemu se najznačajniji doprinos ekonomskom rastu očekuje od lične potrošnje usljed rasta nominalnih plata i priliva doznaka iz inostranstva.

Udio lične potrošnje u ukupnom BDP-u u 2024. godini procijenjen je na 67,9 odsto i ima trend blagog rasta u projekcijskom horizontu zbog smanjenja učešća neto izvoza kao posljedice niže konkurentnosti i slabijeg doprinosa investicija.

Iz Centralne banke naglasili su da su ocijenjene i procijenjene vrijednosti BDP-a i njegovih komponenti, te inflacije, izložene visokom stepenu neizvjesnosti.

Agencije