fbpx

Ćirilizacija parka - Pitaju li se građani?

Ćirilizacija parka - Pitaju li se građani?

Foto: Grad Banja Luka

Po svojoj definiciji park je dio grada ili naselja u kojem se nalazi održavano zelenilo. Kupusište ispunjava uslove ove definicije. Dakle, potpuno je netačna izjava da će se na tom mjestu “graditi park” i očito je usmjerena ka tome da građane dovede u zabludu.

Piše: Dragana Stanković

U medijima je objavljena vijest o ćiriličnom parku u Banjaluci. Ne samo da je objavljena ta vijest, nego su se u vezi s tom temom pojavili i naslovi "Počinje izgradnja ćiriličnog parka u Banjaluci", a od strane lokalne samouprave i kako  je ta izgradnja naišla na odlične reakcije i da mnogi građani žele da budu donatori skulptura slova u parku. Oduševljenje građana se, po svoj prilici, svodi na lajkove i komentare na Fejsbuku, ali upućene (možda i većinski) i od građana iz drugih gradova, a tako i iz, od Kupusišta udaljenijih, naselja Banjaluke. Oduševljenje i mišljenje građana mjesne zajednice kojoj predio Kupusišta pripada, međutim, nije vidljivo, barem ga Gradska uprava javnosti nije predočila. Koliko je poznato, nikakva rasprava ili poziv građanima mjesne zajednice o kojoj se radi, nije organizovana. Tako mišljenje onih kojih se najavljene intervencije u parku “Kupusište” najviše tiču, izostaje, dok se pak objavljuje i pronosi u široj javnosti da je ideja dobila odlične reakcije. Baš slikovit prikaz manipulisanja javnošću. Naravno da se masovnim širenjem ovakvih informacija obeshrabruju oni koji imaju primjedbe na intervencije na skoro jedinoj preostaloj zelenoj površini u tom dijelu grada, jer bi mogli doći na "udar" zabluđene mase koja misli da će se u gradu izgraditi park.

Park postoji godinama na tom istom mjestu, a po svoj prilici ideja grada (ili gradonačelnika) je da se u postojećem parku, koji nije velike površine, instalira čak 30 skulptura ćiriličnih slova. Nesumnjivo da će se takva intervencija odraziti na zelenu površinu parka, pa samim tim i na život i svakodnevicu okolnih stanara. Po svojoj definiciji park je dio grada ili naselja u kojem se nalazi održavano zelenilo. Kupusište ispunjava uslove ove definicije. Dakle, potpuno je netačna izjava da će se na tom mjestu “graditi park” i očito je usmjerena ka tome da građane dovede u zabludu.

Pri tome se nudi pravnim i fizičkim licima da budu donatori slova koja će biti instalirana, a zauzvrat će njihovo ime biti vidljivo na instalacijama – slovima. Čini se kao pogodna mogućnost za dugotrajnu reklamu na javnoj površini. Valjda može i tako, bez obzira na propise koji se odnose na reklamiranje na javnoj površini.

Moglo bi se reći još dosta o tome da parkovi služe da se smanji zagađenje vazduha u gradu, da doprinose tome da se smanji temperatura u gradu u ljetnim mjesecima, o  isključenju građana iz procesa odlučivanja od strane onih, koji su ranije tvrdili da će biti sve drugačije, o prethodnim otudjenjima zelenih površina od građana, o betoniranju grada, da se pismo čuva u knjigama, ali to svi već znamo.

Ono na šta bih nas podsjetila je da građani imaju pravo da neposredno učestvuju u lokalnoj samoupravi putem više oblika učešća kao što su zbor građana, mjesna zajednica, građanska inicijativa, sati građana i tako dalje. Neću reći da bi građani trebalo da se organizuju i opet bore da zaštite ono malo preostalog zelenila u gradu, jer zašto građani da budu u stalnoj borbi i pripravnosti, zašto svaka situacija u ovom gradu iziskuje borbu i upinjanje građana.

Gradska vlast, preciznije gradonačelnik, trebalo je  prije plasiranja vijesti da gradi park koji građani podržavaju, da sazove zbor građana mjesne zajednice, što može učiniti shodno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, pa da sazna pravo mišljenje građana o ideji da se na maloj zelenoj površini instalira 30 skulptura. Onda bi imao legitimitet da tvrdi da li građani podržavaju tu ideju ili ne. Ovako je samo dalja karika u nizu otuđenja građana od učešća u javnim poslovima, od prava na izražavanje mišljenja, od prava na primanje tačnih i potpunih informacija, od zelenih površina…

Možda bi ipak trebalo da se organizujemo, ali jače i čvršće i od zbora građana i od građanske inicijative i da se ipak borimo, jer kad dođu vreli dani ljeta i teško zagađenje vazduha zimi, mi ćemo ostati u gradu, a oni koji se poigravaju našom životnom sredinom da bi imali grad kao svoje igralište će moći boraviti na čistijim i lakšim destinacijama.

Impuls