fbpx

Odaja simbolizira godinu, vođa predstavlja sunce a plesači koji se vrte oko njega predstavljaju putanje zvijezda i mjeseca.

Dogadjaj Slika 18288

Sufiji (muslimanski mistici) vjeruju da je ples stvoren kada je Kozmos ušao u biće. Ples, glazba, slušanje i duhovno iskustvo sjedinjuju se tijekom plesa derviša. Najspektakularniji ritual derviškog reda odigrava se u centralnom dijelu odaje za ples gdje se nalazi uzdignut podij na kojem je ćilim i dva reda uljanih lampi. Odaja simbolizira godinu, vođa predstavlja sunce a plesači koji se vrte oko njega predstavljaju putanje zvijezda i mjeseca.

Bosonogi derviši poredani su jedan iza drugog s rukama prekriženim na ramenima. U tišini slušaju šeika koji recitira stihove iz Kurana. Kada završi – jedan po jedan mu prilazi, ljubi ruku i on im daje dozvolu za početak plesa. Započinje muzika u kojoj dominira ney (frula od trske), koji je zapravo simbol mitološke trube sur. Prvi dio plesa započinje tako što plesači triput obiđu dvoranu. Prvi krug predstavlja spoznaju Boga, drugi viđenje Boga a treći istinu o jedinstvu. Drugi dio plesa sastoji se od četiri epizode – četiri godišnja doba, četiri elementa i četiri životna doba čovjeka.

Glava derviša je nakrenuta na jednu stranu, ruke su im prekrižene a dlanovi spojeni. Palac jednog dlana okrenut je prema gore, i njime se prima božanska energija, koja se palcem drugog dlana, okrenutim prema dolje, predaje zemlji. Oči su zatvorene i plesači se okreću sve brže, dok im se halje rastvaraju poput cvijeta. Plesači izvode dvostruku radnju: okreću se oko svoje osi i kreću prema naprijed u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu, pazeći na svoje mjesto.

Odjeća koju koriste derviši ima svoju simboliku. Visoka kapa predstavlja spomenik, a široka, bijela haljina simbolizira mrtvački pokrov. Odstranjujući svoju crnu odjeću, derviš je duhovno preporođen za Istinu. Po derviškom shvaćanju cijeli kozmos se vrti, životni tok je vrtnja, priroda je vrtnja... ukratko, vrtnja je način postojanja svega. Svojom vrtnjom derviši demonstriraju stav da ljudi kao umna bića koja su odvojena od svijeta trebaju sudjelovati i poticati bit Svijeta.

Pravi derviški ples može se vidjeti samo u vrijeme molitve, točno određenih dana. U međuvremenu, za dobrobit turizma, uskaču pomoćni „derviši“ koji će se okretati desetak minuta, neusporedivo s originalnim ritualom u trajanju od 2 sata.

Separe

 

NAJČITANIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU