fbpx

amazona

Zemlja je jedina planeta u Sunčevom sistemu koja na samoj površini ima tekuću vodu.

Voda zauzima oko 71% naše planete, najveći postotak te vode čine okeani, a samo 3% vode otpada na rijeke, jezera, potoke i močvare.

Samo oko tri posto vode na našoj planeti čine slatke vode čije značenje za život je daleko značajnije od sveprisutnih slanih voda. Od toga se samo oko 1,2 posto može koristiti kao voda za piće, ostatak je zatvoren u ledenjake, ledene kape i vječni mraz ili zakopan duboko u zemlju, što je na neki način veoma značajno za život na Zemlji, jer su te vode do sada sačuvane od zagađenja.

Nil

Afrička rijeka Nil jedna je od dvije najduže rijeke na svijetu, a drugi naziv koji se koristi za rijeku Nil je Aigyptos (grčki). Nil se dijeli na Bijeli Nil i Plavi Nil koji su i dan danas od velike važnosti za velik broj stanovnika Afrike koji obitavaju na suhim područjima pustinje Sahare. Rijeka Nil dugačka je 6648 km.

Amazon

Rijeka koja se nalazi u Južnoj Americi druga je svjetska rijeka po dužini. Ono što je specifično za ovu rijeku je da je Amazon vodom najbogatija rijeka na svijetu. Budući da je Amazon jako bogata raznolikim biljnim i životinjskim vrstama smještena je na UNESCO listu za važna mjesta bioraznolikosti i svjetske baštine u Americi. Dužina rijeke Amazon iznosi 6500 km.

Mississippi-Missouri

Prema službenim geografskim podacima dužina rijeke Mississippi se često računa zajedno s dužinom rijeke Missouri. Zajednički spoj čini najduži riječni tok u Sjevernoj Americi, a nalaze se treći na listi najdužih svjetskih rijeka. Ukupna dužina zajedničkoj spoja dviju rijeka iznosi 6019 km.

Jangce (Chang Jiang)

Ova rijeka važna je za cijeli azijski kontinent budući da predstavlja „granicu“ između sjeverne i južne Kine, a teče samo u Kini. Većina lokalnog stanovništva oko rijeke uzgaja rižu koja čini veliki prihod za Aziju, a česte poplave Jangcea dosta utječu na strukturu gospodarstva. Ukupna dužina rijeke Jangce iznosi 5525 km.

Kongo

Druga najveća rijeka u Africi iza rijeke Nile je Kongo ili Zair. Prolazi kroz Središnju Afričku Republiku, Kongo, Demokratsku Republiku Kongo i dijelom kroz Tanzaniju, Kamerun, Angolu i Zambiju, a rijeke je podijeljena na četiri dijela. Dužina rijeke Kongo iznosi oko 4700 km.

Volga

Najduža evropska rijeka često nosi naziv i „ruska rijeka“ budući da se čitav tok rijeke nalazi na području Rusije. Zanimljiva je informacija da u Volgu utječe više od 200 manjih rijeka, a izvire na 228 m nadmorske visine. Danas kao i u povijesti vrlo je važna za trgovački put i poslovanje. Dužina rijeke Volge iznosi 3688 km.

Dunav

Dunav je iza Rijeke Volge druga najduža rijeka u Evropi. Važno je napomenuti da Dunav protječe kroz deset zemalja, a to su Njemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Ukrajina i Moldavija, a u riječni sustav uključeno je još devet država. Dužina rijeke Dunav iznosi 2850 km, a plovan je gotovo u cijelom svom toku.

wish.hr/Impuls

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU