fbpx

Brate, kažeš da postoji samo jedan način da se poštuje i služi Veliki Duh. Ako postoji samo jedna vjera, zašto se vi bjelci toliko sporite oko nje? Zašto se svi ne složite, kada možete čitati knjigu? Brate, mi ne razumijemo te stvari.

indijanci zanimljivosti

Vaši su pradjedovi prešli veliku vodu i iskrcali se na ovaj otok. Došli su u malom broju. Naišli su na prijatelje, a ne na neprijatelje. Rekli su nam da su pobjegli iz svoje zemlje zbog straha od zlih ljudi i da su ovamo došli da bi mogli slobodno izražavati svoju vjeru. Zatražili su malo mjesta da sjednu. Smilovali smo im se, dali smo im šta su tražili i sjeli su među nas. Dali smo im kukuruza i mesa, zauzvrat dali su nam otrov. Nazivali su nas braćom. Vjerovali smo im i dali smo im više prostora. Vremenom, njihov je broj znatno porastao. Željeli su još zemlje, željeli su čitavu našu zemlju. Donijeli su žestoko piće među nas. Bilo je jako i moćno i pokosilo je tisuće. Došlo je do rata. Uzeli su našu zemlju, ali nisu zadovoljni – žele nam nametnuti i svoju vjeru.
Brate nastavi slušati.
Kažeš da si poslan da nas podučiš kako da poštujemo Velikog Duha na način koji njemu odgovara, kao i da nas, ako ne prihvatimo vjeru koju vi bjelci propovjedate, čeka nesreća. Kažeš da ste vi u pravu, a da smo mi izgubljeni. Kako možemo znati da je to istina? Vidimo da je vaša vjera zapisana u KNJIZI. Ako je ona namijenjena nama jednako kao i vama, zašto je onda Veliki Duh nije dao nama, i ne samo nama, već, zašto je nije podario i našim pradjedovima znanje o toj knjizi i način da je pravilno razumijemo? Jedino znamo ono što nam vi kažete o njoj. Kako znati možemo li vam vjerovati kada nas je bijeli narod toliko puta iznevjerio?
Brate, kažeš da postoji samo jedan način da se poštuje i služi Veliki Duh. Ako postoji samo jedna vjera, zašto se vi bjelci toliko sporite oko nje? Zašto se svi ne složite, kada možete čitati knjigu? Brate, mi ne razumijemo te stvari.
Rečeno nam je da su vašu vjeru primili vaši pradjedovi i da se prenosi s koljena na koljeno. Mi takođe imamo vjeru koja je dana našim pradjedovima i koja se prenosila sve do nas, njihove djece. Mi vjerujemo u nju. Ona nas uči da budemo zahvalni za sve dobro što nas zadesi, da se volimo međusobno i stojimo zajedno. Mi se nikada ne svađamo oko vjere.
Brate, Veliki Duh nas je stvorio, ali je napravio velike razlike između svoje bijele i crvene djece. Dao nam je različitu boju kože i različite običaje. Vama je podario vještine. Nama nije otvorio oči za njih. Mi znamo da je sve to istina. Pošto je napravio toliko razlika između nas u drugim stvarima, zašto ne bismo mogli zaključiti da nam je podario drugačiju vjeru, koju možemo razumjeti? Veliki Duh ispravno djeluje. On zna što je najbolje za njihovu djecu.
Mi smo zadovoljni. Brate, mi ne želimo uništiti vašu vjeru, niti vam je oduzeti. Mi jedino želimo poštivati svoju.

Sogoyewapha

Horizonti humanosti

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU