fbpx

Ilidza 1

Općina Trnovo je poslala komentar na tekst "Sarajevo grad bez vode", kojeg je objavio portal Impuls 31. januara 2023.

Komentar prenosimo u cjelosti.

Općina Trnovo je raspolagala i raspolaže isključivo neizgrađenim građevinskim zemljištem, u vlasništvu Općine Trnovo.

Dakle, namjena zemljišta se određuje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo i planom prostornog uređenja.

Skupština grada Sarajeva i skupština Opštine Trnovo su još davne 1982. godine donijeli Odluku o usvajanju Regulacionog plana sportsko-rekreacionog područja Bjelašnica (Službene novine Grada Sarajeva, broj 11/82). Nakon čega je Skupština Grada Sarajeva 1985. godine donijela Odluku o građevinskom zemljištu, kojom se utvrđuju granice prostornog obuhvata građevinskog zemljišta i u istoj za Trnovo stoji da je obuhvat područja Bjelašnice i Igmana, pokriveno Regulacionim planom, građevinsko zemljište (Službene novine Grada Sarajeva 22/85).

Također važno za napomenuti da je i Prostornim planom Kantona Sarajevo 2003-2023 godina (Službene novine Kantona Sarajevo 26/06 i 22/17) zemljište obuhvaćeno Regulacionim planom sporstko-rekreacionog područja Bjelašnica je također definisano građevinkim zemljištem(kao dokaz u prilogu Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo).

Dakle, kada govorimo o izgrađenom području Bjelašnice radi se o gradnji u granicama pomenutog Regulacionog plana, za koje je Općinsko vijeće donijelo Odluke o usvajanju i Odluke o provođenju detaljnih planova, Urbanističkih projekata Bjelašnica I faza, BJelašnica II faza, Poslovno-sportski centar i Urbanistički projekat Bjelašnica- Štinji do.

Na pitanje vezano za krčenje šume, navodimo da se ne radi o šumskom zemljištu, već o neizgrađenom građevinskom zemljištu koje je po kulturi upisano kao šuma prema članu 20. Pravilnika o katastarskom klasiranju zemljišta (Službeni list RBiH br.3/91).

U skladu sa članom 52. Zakona o šumama Kantona Sarajevo (Službene novine 5/13 i 19/22) krčenje šume može se dozvoliti ako se radi o izgradnji objekata planiranih važećim prostornim planom Kantona i drugim planskim dokumentima u smislu odredbi Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo što i dalje potvrđuje tvrdnju da se krčenje šume vršilo na isključivo na građevinskom zemljištu na području općine Trnovo.

Shodno svemu navedenom Općina Trnovo na prostoru Bjelašnice ne raspolaže protupravno državnom imovinom, ne krši Odluke Ustavnog suda kao ni Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom.

 

 

Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU

Vijesti - Arhiv

Mart 2023
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2