fbpx

600x300 tacno slika 3 635x300

U trenucima dok sarajevski aerodrom bilježi 13 miliona KM gubitka i dok su radna mjesta uposlenika ugrožena, rukovodstvo ovog javnog preduzeća predvođeno Alanom Bajićem izlazi u susret privatnoj kompaniji ANS Drive, prolongirajući rokove završetka izgradnje Terminala B i administrativno poslovne zgrade te ubrzavajući isplate novčanih sredstava na račun ove firme. Također i Vlada FBIH predvođena Fadilom Novalićem pomaže – u novembru 2020. uplaćuju 3.3 miliona za kapitalne investicije i 200.000 KM za solventnost aerodroma koji zapošljava 500 ljudi.  

Piše: Predrag Blagovčanin

Rast broja putnika na sarajevskom aerodromu uslovio je početak izgradnje Terminala B, najvećeg investicijskog projekta u istoriji ovog preduzeća u vrijednosti od 30 miliona KM. Ovim projektom zamišljeno je dvostruko povećanje postojećih kapaciteta sa ciljem da sarajevski aerodrom ima kapacitete da opsluži dva miliona putnika godišnje.

Tako je projektom zamišljeno da se povećaju prostorni i operativni kapaciteti Terminala B za dodatnih 10.000 m2 na četiri etaže, dodatnih 12 šaltera za registraciju putnika, kao i povećani broj izlaza, prostora za preuzimanje prtljaga, KDZ kontrole, DFS-a, komercijalne zone i VIP salona.

Tender za izgradnju Terminala B kao i Administrativno poslovnog objekta pokrenut je 2018. godine u mandatu direktora Armina Kajmakovića. Oba tendera ukupne vrijednosti 36 miliona bez PDV-a dobija sarajevska kompanija ANS Drive.

Radovi su započeti početkom novembra 2018. godine i trebali su biti završeni do novembra 2020. godine.

Nekadašnji direktor Armin Kajmaković ističe da su kapitalne investicije započete u njegovom mandatu, ali da nema informacije u kojoj fazi su radovi na ovim projektima.

„U periodu mog mandata na mjestu direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo d.o.o.  zaključno sa 28.07.2020., tačno je da su započete i pomenute kapitalne investicije. Tom prilikom su provedene propisane tenderske procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te su po  isteku zakonskih rokova, uključujući i provedene žalbene postupke pred nadležnim organima, potpisani odgovarajući ugovori sa pomenutim odabranim ponuđačem. Što se tiče konteksta aktuelne faze realizacije projekta proširenja Terminala B i Administrativno- poslovnog objekta, za isto se trebate obratiti sadašnjoj upravi.“

Aerodrom u gubitku 13 miliona – isplati ANS Drive

Rok za završetak izgradnje nije ispoštovan, a aneksima na ugovor iz oktobra i novembra 2020. godine, potpisanim od strane uprave na čelu sa Alanom Bajićem i Samrom Pehilj kompaniji ANS Drive, prolongirani su rokovi za završetak radova na ovim projektima.

Prema aneksima koji su dostupni portalu Tačno.net, kao razlog za potpisivanje i prolongiranje radova navedene su posljedice pandemije korona virusa čime je izvođač ANS Drive bio onemogućen da nabavi većinu materijala koji dolazi iz Evropske unije.

Sadašnje rukovodstvo Sarajevskog aerodroma usvojilo je ovo obrazloženje te je izašlo u susret ANS Driveu na način da će novčana sredstva izvođaču, umjesto na mjesečnom nivou od datuma potpisivanja aneksa, isplaćivati u 15-dnevnoj dinamici.

„Posljedice pandemije i uvedene restriktivne mjere odrazile su se na ekonomsko-finansijski položaj Izvođača, a osobito uslovljavanjem njegovih dobavljača materijala i opreme plaćanjem 100% avansa prije isporuke, što ima za posljedicu njegovu likvidnost, te iz navedenih razloga ispostavljanje privremenih situacija umjesto na mjesečnom nivou vršilo bi se u 15-dnevnoj dinamici, što bi omogućilo stabilan tok izvođenja radova i dalo najbolje rezultate sa aspekta dinamike i sustizanja rokova za izvođenje radova“, navode iz Aneksa.

image 67154433 e1616143494855

Aneks na ugovor između Međunarodnog aerodroma Sarajevo i ANS Drive-a

Upravo zbog pandemije korona virusa prema projekcijama sarajevski aerodrom proteklu godinu završio je sa gubitkom od 13 miliona KM. Prema podacima Vlade FBIH ukupno smanjenje prihoda od 1. januara do 31. maja 2020. godine u odnosu na isti period prošle godine iznosi 9,5 miliona maraka, a 31. maja 2020. zabilježen je gubitak od pet miliona KM.

U trenutku dok je likvidnost aerodroma upitna, dok su plate za skoro 500 radnika upitne i dok se priprema eventualno smanjenje broja radnika postavlja se pitanje iz kojeg razloga uprava na čelu sa Alanom Bajićem ne štiti interese sarajevskog aerodroma pokretanjem bankovnih garancija te otkazivanjem ugovora zbog neispoštovanih odredbi.

V.d. direktor Alan Bajić u svom odgovoru naglašava da se radovi u ovom trenutku izvode po dinamičkom planu koji je dostavljen od strane ANS Drivea  te da uprava preko stručnih službi u suradnji sa nadzorom IPSA-a instituta kontinuirano prati izvođenje radova.

„Na pitanje da li Izvođač radova svjesno krši ugovorne obaveze ne možemo dati odgovor, ali isto tako postavlja se pitanje zašto bi Izvođač radova svjesno kršio ugovorne obaveze, budući da su zaključenim ugovorom definirane sankcije, odnosno instrumenti obezbjeđenja za dobro izvršenje ugovorenih poslova – raskid ugovora, realizacija izdatih bankovnih garancija i naknada štete Investitoru.“

Odgovarajući na pitanje šta će uprava učiniti ukoliko ANS Drive ne ispoštuje nove rokove za završetak radova, Bajić naglašava da će aerodrom zaštititi finansijske interese kroz realizaciju bankovnih garancija. Također navodi da skraćenje rokova za plaćanje ANS Driveu neće ugroziti likvidnost.

„Aerodrom je procijenio da skraćenje rokova za ispostavljanje privremenih situacija neće dovesti u pitanje likvidnost Aerodroma, odnosno njegove novčane tokove, a značajno može doprinijeti izvođenju radova u ugovorenim rokovima. Moramo napomenuti da se radi o namjenskim sredstvima, za investiranje dijela pomenutog projekta, dodijeljnim od strane Vlade Federacije BiH putem resornog ministarstva.“

Umjesto plata za investiciju

Upravo zbog problema likvidnosti, kao i očuvanja radnih mjesta te završetka započetih projekata, Vlada FBIH na čelu sa Fadilom Novalićem u protekloj godini u dva navrata je uplaćivala sredstva. Prvi put 700.000 KM, a u novembru 2020. godine sarajevskom aerodromu dodijeljeno je 3.5 miliona KM.

Od toga je 200.000 KM namijenjeno održavanju i poboljšavanju likvidnosti i izmirenju troškova poslovanja, a 3.3 miliona za završetak modernizacije i dogradnje Terminala B.

U istom periodu Vlada FBIH dodijelila je i 1 milion Tuzlanskom aerodromu, s tim da je za likvidnost bilo namijenjeno 800.000 KM, a za realizaciju kapitalnih investicija 200.000 KM.

Na pitanje na osnovu kojeg kriterija je donesena odluka da se od 3.5 miliona KM 200.000 KM preraspodjeli za likvidnost, a 3.3 miliona za izgradnju Terminala B, iz Vlade FBIH nisu nam mogli dati odgovor te su naš upit proslijedili Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, odakle do trenutka objave ovog teksta nismo dobili odgovor.

Izvor portala Tačno.net sa sarajevskog aerodroma ističe da po sadašnjoj dinamici radova završetak Terminala B neće biti u prolongiranom roku.

„Radovi na kapitalnom projektu izgradnje Terminala B najvjerovatnije neće biti gotovi ni sa novim rokom. Koje će sljedeće opravdanje biti, vidjet ćemo. Naravno, u trenutku kad IATA, Međunarodna asocijacija za zračni saobraćaj daje prognoze da će se aviosaobraćaj na nivo prije pandemije vratiti tek 2023. godine, postavlja se pitanje zbog čega se uopšte radovi na Terminalu B koji je projektovan za 2 miliona putnika, u ovom trenutku nastavljaju. Samo za plate 493 uposlenika potrebno nam je cca. 1.3 miliona svaki mjesec, umjesto da sve kapacitete usmjerimo da što bezbolnije prebrodimo ovu krizu, mi ulažemo u infrastrukturu koja nam još najmanje 5 ili 6 godina neće trebati.“

Tako je u planu javnih nabavki, objavljenom na službenoj stranici Međunarodnog aerodroma Sarajevo za 2021. godinu, planirana nabavka Sistema za rukovanje prtljagom u iznosu od 10 miliona, namještaja za Terminal B u iznosu od 1 milion KM, vizuelne komunikacije za Terminal B u iznosu od 300.000 KM, pultovi za Terminal B u iznosu od 430.000 KM itd.

plan nabavki

Plan nabavki Međunarodnog aerodroma Sarajevo za 2021. godinu

Uprava na čelu sa Alanom Bajićem je u proteklom periodu digla i kredit u iznosu od 16,6 miliona KM kako bi mogla finansirati opremu potrebnu za završetak izgradnje Terminala B. Bajić ističe da bez nabavke opreme radovi na terminalu ne mogu biti okončani.

„Nabavka aviomostova je zaustavljena, kao i nabavka za svu ostalu neesencijalnu opremu. Kredit je podignut za nabavku Baggage handling sistema i Sistema za otkrivanje eksploziva, s obzirom da se radi o opremi koja je potrebna kako bi se okončali građevinski radovi na izgradnji Terminala B – putničkog terminala od strane izvođača radova s kojim je zaključen Ugovor još 2018. godine. Dakle, bez nabavke predmetne opreme nije moguće završiti izgradnju putničkog Terminala, niti realizovati već zaključeni Ugovor (što bi predstavljalo osnov za podnošenjem zahtjeva za naknadu štete od strane izvođača radova), a kredit je podignut pod uslovima izrazito povoljnim po Društvo.“

Bajić naglašava da će se finansiranje opreme izvršiti kroz period od 10 godina po kamatnoj stopi od 2,4 % uz grace period od 2 godine, s tim da se kamata ne obračunava sve do momenta povlačenja sredstava.

„Dakle, finansiranje predmetne opreme na navedeni način je ekonomski izrazito opravdano, posebno imajući u vidu da se očekuje stabilizacija poslovanja Društva prije dospijeća prvog anuiteta.“

Sarajevo Tower i zarobljenih 100 miliona

U kojoj fazi su radovi na izgradnji Terminala B kao i administrativno poslovne zgrade pokušali smo saznati i od Direktora sektora za razvoj aerodroma Elmira Mahmutbegovića. U telefonskom razgovoru istakao je da nema dozvolu da razgovara sa medijima.

Ans Drive d.o.o Sarajevo, kompanija u vlasništu porodice Gadžo, do sad je radila nekoliko velikih projekata poput izgradnje administrativne zgrade Rijaseta islamske zajednice BIH, Sarajevo City Centra, BBI-a.

Podsjećamo, Alija Gadžo kao odgovorno lice ANS Drivea, uhapšen je u akciji Zadruga Sarajevskog kantonalnog tužilaštva. Kantonalni sud u Sarajevu 2020. godine osudio je Aliju Gadžo i Ejuba Faku na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe položaja, s tim da su Gadžo i Fako kao odgovorne osobe ANS Drivea vršile nezakonite uplate na račun Agencije za posredovanje u zapošljavanju „Leading“ za fiktivan angažman studenata.

U ovom trenutku, pored započetih radova na izgradnji Terminala B i administrativno-poslovne zgrade sarajevskog aerodroma, kompanija ANS Drive još uvijek nije završila izgradnju stambeno-poslovnog objekta Sarajevo Tower u vrijednosti od 100 miliona KM zbog sukoba sa suinvestitorom Elvedinom Mahmutovićem, direktorom Smart investa, koji će dobiti i sudski epilog.

U ovom trenutku investicija ANS Drivea od 50 miliona KM zarobljena je u dosad nezavršenom objektu Sarajevo Towera. Da li se ovaj podatak reflektira na dinamiku radova na kapitalnim projektima sarajevskog aerodroma nismo uspjeli saznati, s obzirom na to da generalni direktor kompanije ANS Drive Asmir Dževlan do objave ovog teksta nije odgovorio na naš poziv za razgovor.

Nastavlja se

tacno.net

Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU