fbpx

VSTV BiH: Opomene i smanjene plate za 28 tužitelja i sudija

VSTV BiH: Opomene i smanjene plate za 28 tužitelja i sudija

Komisije su izrekle 28 disciplinskih mjera i to protiv 23 sudija i pet tužilaca u prošloj i ovoj godini. Njih 13 je dobilo smanjenje plate, šest je prošlo sa pismenom opomenom koja se ne objavljuje i devetero ih je dobilo javnu opomenu.

Disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) su u prošloj godini okončale 33 disciplinska postupka, a trenutno je u toku 17 disciplinskih postupaka.

Komisije su izrekle 28 disciplinskih mjera i to protiv 23 sudija i pet tužilaca u prošloj i ovoj godini. Njih 13 je dobilo smanjenje plate, šest je prošlo sa pismenom opomenom koja se ne objavljuje i devetero ih je dobilo javnu opomenu.

U prva tri mjeseca ove godine izrečeno je šest disciplinskih mjera, potvrđeno je InfoRadaru u VSTV-u BiH.

Među onima koji čekaju odluku disciplinske komisije je i glavni tužitelj Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Milanko Kajganić kojeg je prije deset mjeseci Uredu disciplinskog tužitelja prijavio Transparency International u Bosni i Hercegovini.

– Pritužba je u radu. Odluka još uvijek nije donesena, kažu u VSTV-u.

U prijavi protiv Kajganića se navodi da je veliku većinu predmeta dodijelio mimo sistema automatskog upravljanja, zbog čega je smijenjena njegova prethodnica na ovoj funkciji, Gordana Tadić.

Kajganić je, podsjetimo, ustvrdio da navodi prijave, nisu tačni te da se svi predmeti dodjeljuju isključivo u skladu sa Pravilnikom o TCMS sistemu.

– Još uvijek nismo dobili nikakavu povratnu informaciju u ovom slučaju a treba svakako napomenuti da dinamika rješavanja ovih predmata do sada nije bila na zavidnom nivou. Analiza disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca koju je prošle godine radio TI BiH na uzorku od 33 predmeta pokazala je da u 22 disciplinska predmeta pripremno ročište i glavna rasprava nije održano u roku, odnosno da čak 67 % disciplinskih predmeta nije održano u rokovima koji su predviđeni Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, što je dodatno zabrinjavajuće, imajući u vidu činjenicu da se disciplinski postupci trebaju provoditi po hitnoj proceduri, kaže Srđan Traljić iz Transparency International BiH i napominje da u TI ne znaju u kojoj je fazi ovaj predmet.

Ističe da su kazne u najvećem broju discipilnskih postupaka do sada bile izuzetno blage  i radilo se najčešće o mjerama smanjenja plate ili opomenama.

Osim Kajganića, pritužbe UDT-u su stigle i protiv njegovih kolega.

– Tokom prošle godine protiv 521 sudije je zaprimljena pritužba, potom protiv 198 tužitelja i 74 predsjednika suda. Među onima protiv kojih su podnesene pritužbe su i glavni tužitelji, njih 51 te 11 stručnih saradnika, pojašnjavaju u VSTV-u i naglašavaju da ukupan broj disciplinskih prekršaja nije jednak ukupnom broju primljenih pritužbi (783) jer se u pritužbama često navodi više osnova.

Saznajemo da se 263 pritužbe na rad sudija odnose na “neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi sa obavljanjem dužnosti sudije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija”. Nešto manje pritužbi, njih 166 je stiglo zbog “donošenja odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka”.

prit

U slučaju tužitelja, pritužbe su se odnosile na neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi sa obavljanjem dužnosti tužitelja ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužitelja, zatim nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti, povreda načela nepristranosti, upuštanje u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, korištenje funkcije tužitelja kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe, propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa

pre tu

– Prema strukturi okončanih postupaka prema godini pokretanja evidentirano je 16 okončanih postupaka pokrenutih 2022. godine i 17 okončanih postupaka pokrenutih u toku 2023. godine. Disciplinska odgovornost je utvrđena u 28 disciplinskih postupaka, u četiri postupka je odbijena disciplinska tužba, dok je jedan disciplinski postupak obustavljen, naglašavaju u VSTV-u.

Pojašnjavaju da su 2023. protiv jednog nosioca pravosudne funkcije pokrenuta dva disciplinska postupka.

Među onima koji čekaju svoj epilog je i slučaj sutkinje Suda BiH Dalide Burzić koja je prijavljena zbog “slučaja Dženan Memić”.

9dalida

Dalida Burzić

UDT je podnio Zahtjev za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti sudije iz razloga propisanih Zakonom o VSTV-u koji glasi “Sudija ili tužilac mogu biti privremeno udaljeni od vršenja dužnosti ako je protiv sudije ili tužioca pokrenuta istraga u krivičnom postupku”. Ona je odlukom Prvostepene disciplinske komisije privremeno udaljena od vršenja dužnosti 2. septembra 2022. do okončanja krivične istrage koju vodi Tužilaštvo BiH od 31. augusta te godine.

Privremeno udaljenje Burzić potvrdila je i Drugostepena disciplinska komisija deset dana kasnije. Burzić je dala je svoju odbranu prije godinu a od tada do danas se ništa nije desilo.

– Istraga je u toku i radi zaštite interesa istrage, ne možemo davati više informacija za javnost, rečeno nam je u Tužilaštvu BiH.

Osim sutkinje Burzić, među onima koji su privremeno udaljeni sa posla a protiv kojih postupak još uvijek nije okončan su i Ranko Debevec, susupendovani predsjednik Suda BiH, Edib Kučuković, sudija Općinskog suda u Visokom, sudija bijeljinskog Osnovnog suda Jovan Savić, zatim Momir Đošanović iz Općinskog suda u Orašju, sudija Kantonalnog suda u Odžaku Jozo Anđić, tužitelji Emela Tahmaz-Bukvić, Diana Kajmaković…

inforadar.ba