fbpx

Vlast BiH opet obmanula MMF

1mmfa

Iako je BiH dobila tranšu produženog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom uz obećanje da će do kraja marta usvojiti zakon o osiguranju depozita, to se nije dogodilo.

Iz toga proizlazi da su naše vlasti ponovo obmanule predstavnike MMF-a tvrdnjama da će ovaj zakon biti donesen u obećanom roku.

Na dnevnom redu sjednice Predstavničnog doma taj zakon se ne nalazi, iako ga je Savjet ministara uputio u parlamentarnu proceduru. Ono što je za sada poznato je da je predviđena skraćena procedura kako bi zakon što prije prošao.

U sarajevskoj kancelariji MMF-a juče nisu željeli davati izjave ni ocjene o sudbini tog zakona.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH rekli su "Nezavisnim" da su oni svoj posao završili i da treba kontaktirati Agenciju za osiguranje depozita BiH, na čiji je prijedlog taj zakon i upućen.

Josip Nevjestić, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH, kaže za "Nezavisne" da i dalje nema nikakvu informaciju kada će se taj zakon naći u parlamentarnoj proceduri. On je rekao da se radi o važnom zakonu ne samo zato što je on uslov za nastavak aranžmana s MMF-om, već i zato što se radi o sistemskom zakonu važnom za stabilnost bankarskog sektora u zemlji.

"To je posljednji preostali od pet ključnih sistemskih zakona. Četiri zakona, koja su usvojena, su na entitetskim nivoima i radi se o entitetskim zakonima o bankama i zakonima o agencijama za bankarstvo", pojasnio je on.

Prema njegovim riječima, bez izmjena u zakonu o depozitima koji parlament BiH treba da usvoji, neće biti moguće, između ostalog, restrukturisanje banaka, jer je Agencija neizostavni faktor u tom procesu, a sada nema zakonska ovlaštenja za tu oblast.

"Teoretski, moguće je da jedna od entitetskih agencija za bankarstvo bude nosilac restrukturiranja, a mi ne možemo učestvovati jer nije donesen naš zakon. A sadašnji to područje nije regulirao. Tu je sva mudrost", kaže on.

Novim bi izmjenama, između ostalog, bili skraćeni rokovi za isplatu osiguranja, predviđeni su i čvršća povezanost između institucija koje regulišu bankarski sektor, kao i uvođenje supervizora prilikom odlučivanja o dodjeli sredstava bankama koje se rekonstruišu, kao i puna usklađenost s evropskim standardima i normama.

Dok predlagači tvrde da će ovaj zakon dodatno ojačati finansijski sektor, neki postavljaju pitanje da li je došlo do prenosa nadležnosti, zbog čega Savez za promjene pokazuje rezervisanost prema njegovom usvajanju.

Skraćena procedura, pak, trebalo bi da "preskoči" odbore u kojima opozicija ima većinu, čime bi bio otvoren put za stavljanje zakona na plenarnoj sjednici, mada ni to ne daje garanciju da će biti usvojen.

U nedavnom intervjuu za "Nezavisne", Nedim Ilahi, šef Misije MMF-a za BiH, rekao je da prenosa nadležnosti ni u jednom zakonu koji je usaglašen s MMF-om nema.

"Poštovanje ustavnog uređenja BiH je naša obaveza. MMF-ov pravni tim je pažljivo proučio sve predložene mjere kako nigdje ne bi došlo do ugrožavanja ustavnog sistema", rekao je tada Ilahi.

Izvor: Nezavisne