fbpx

Vlada RS planira novo zaduženje

2zeljkamile

U relativnom odnosu, mjereno po "glavi stanovnika" i obimom BDP-a, Republika Srpska je dva puta zaduženija od Federacije BiH, a svoj dug planira povećati i u narednoj godini i to za 1,5 miliona KM svakog dana u godini!

U prijedlogu odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godinu, a koja će se naći na posebnoj sjednici parlamenta Srpske koja je zakazana za 12. decembar, planirana su nova zaduživanja za 477 miliona KM, a navedena sredstva Vlada RS namjerava obezbijediti kroz kreditno zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Svjetske banke, zatim emisijom trezorskih zapisa i obveznica.

Vlada RS je u prijedlogu odluke o dugoročnom zaduživanju podsjetila na aranžman sa MMF-om i raniju odluku NSRS u vezi sa ovim zaduženjem.

Kada je u pitanju Svjetska banka, objašnjava se da su razgovori sa Svjetskom bankom počeli sredinom 2017. godine i napominje da  će biti završeni u narednoj godini.

''Cilj aranžmana je sprovođenje reformi fiskalne konsolidacije i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta koji će za rezultat imati povećanje broja zaposlenih. Predviđeni iznos zajma je oko 80 miliona dolara za BiH, a tačan iznos za RS će biti poznat kada bude poznat konačan iznos zajma za BiH'', istaknuto je.

Odlukom o dugoročnom zaduženju je predviđena i mogućnost zaduživanja kod domaćih ili stranih banaka i fondova.

''U zavisnosti od dostupnosti sredstava i uslova, Vlada se može odlučiti za pribavljanje sredstava unutar ili izvan zemlje, rukovodeći se principima minimalnih troškova zaduživanja i nivoa rizika'', piše u navedenom dokumentu.

Prema preliminarnim podacima na dan 31. oktobar 2017. godine, ukupni dug Republike Srpske iznosio je  5,4 milijarde KM i tokom posljednjih 8 godina povećan je za 100 posto!

Ukupan dug Federacije BiH (unutrašnji i spoljni) na dan 31. oktobar 2017. godine iznosio je 5.7 milijardi KM i bio je manji nego u prethodnom tromjesečju za 247 miliona KM. 

Izvor: SB