fbpx

Za boravak majki uz dijete u UKC RS naplaćeno 62.000 KM

3ukc rs

Univerzitetsko-klinički centar RS je na osnovu boravka majki uz djecu tokom bolničkog liječenja u ovoj godini ostvario prihod od blizu 62.000 KM, saznaje Mondo.

Naplaćivanje boravka roditelja ili staratelja uz bolesno dijete bilo je povod nedavnog “spora” između UKC RS i Fonda zdravstvenog osiguranja RS (FZO RS). Podsjećamo, UKC RS je dan boravka majke uz dijete naplaćivao 45 KM, što je naišlo na reakcije javnosti, te je 11. novembra generalni direktor ove najveće zdravstvene ustanove u RS Vlado Đajić, donio odluku da će bolnica snositi te troškove do kraja ove godine.

Nakon toga su oštro reagovali iz FZO RS, te poručili da će uputiti vanrednu kontrolu kako bi utvrdili zbog čega je do sada naplaćivana pratnja roditelja uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja, iako oni u potpunosti snose te troškove.

Iako je vanredna kontrola najavljena prije dvadesetak dana, iz FZO RS nismo dobili nikakav odgovor da li su je obavili i šta je ona konkretno pokazala, i pored nekoliko insistiranja da nam se dostave traženi podaci.

Prema podacima iz Univerzitetsko-kliničkog centra RS, u 2017. godini naplatili su ukupno 1.373 dana za smještaj pratioca uz dijete, a u 2016. godini za 1.579 dana.

“Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički Republike Srpske po osnovu stavke boravka majki, pratioca ili staratelja u 2017. godini ostvarila je prihod u iznosu 61.807 KM, a u 2016. godini 71.095 KM”, potvrdili su nam u UKC RS.

Oni ističu da su boravak uz dijete koje se nalazi na bolničkom liječenju, isključivo plaćale one kategorije koje nisu obuhvaćene Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

“Zdravstveno osiguranje obezbjeđivalo se i tada za majku kada je dojenje jedini ili preporučeni način prehrane djeteta, za roditelja djeteta koje ima teškoće u razvoju, te kada za dijete mlađe od šest godina postoje medicinske indikacije koje ukazuju da je neophodna pratnja”, podvukli su u UKC RS.

(Mondo)