fbpx

Vijeće Evrope: Ugrožena prava žena u BiH, Hrvatskoj...

53797680

I u pojedinim evropskim zemljama uvode se zakonska ograničenja koja se odnose na pravo na abortus i kontracepciju

Prava žena, među kojima pravo na siguran i legalan abortus, još se krše i ograničavaju zakonima, politikom i praksom rodnih stereotipa i nejednakosti u Europi, a u nekim njenim delovima ugroženija su poslednjih godina, upozorava Savet Evrope u izveštaju objavljenom uoči Međunarodnog dana ljudskih prava.

Uvođenje nazadnih ograničenja kada je reč o pravu na abortus i kontracepciju, ugrožava znatan globalni napredak u uklanjanju diskrimancije, ostvaren poslednjih decenija, zaključuje poverenik Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieks.

Zatvorske kazne zbog abortusa

Andorra, Irska, Liechtenstein, Malta, Monako, Sjeverna Irska, Poljska i San Marino imaju vrlo restriktivne zakone kojima se ženama ograničava pobačaj osim u ekstremnim slučajevima.

Tako, na primer, u Irskoj, ženama koje se odluče na abortus preti kazna do 14 godina zatvora, a u Severnoj Irskoj čak doživotna kazna.

Upotreba modernih kontraceptivnih sredstava u nekim zemljama Evrope kao što su Albanija, Armenija, Azerbejdžan i Bosna i Hercegovina je među najnižima u svijetu, stoji u izveštaju.

"Sudovi u Hrvatskoj, Portugalu i Slovačkoj odbacili su peticije kojim se osporava ustavno pravo žena na pobačaj", navodi se u izveštaju.

U nekim bogatim državama Europe, primjerice Njemačkoj, Nizozemskoj i Švedskoj, zdravstvo pokriva troškove kontracepcije adolescenticama, ali ne i starijim ženama.

Izveštaj upozorava na manjkavosti seksualnog vaspitanja u nekim evropskim državama.

Prislina sterilizacija Romkinja u Češkoj i Slovačkoj

"Mnogi od tih programa ne ispunjavaju međunarodne zahteve prema standardima Svetske zdravstvene organizacije (WHO)", navodi se u izveštaju.

Posebno se upozorava na kurikulume fokusirane na "pripreme za obiteljski život" i heteroseksualni brak i roditeljstvo, a koji izbegavaju pitanje rodne jednakosti, kao i na manjkavosti o učenju o HIV/AIDS-u.

Poverenik poziva države da poštuju i zaštite prava žena pri porodu i materinstvu te da uklone kaznene prakse kakva je prisilna sterilizacija (na primer, prema Romkinjama u Češkoj i Slovačkoj ili prema ženama s invaliditetom u Francuskoj i Švajcarskoj). Druge kaznene prakse su prisilna kontracepcija, prisilan pobačaj, intervencije tokom porođaja bez pristanka i nanošenje povreda bez odgovarajućih sredstava za ublažavanje bolova.

Izvor: Agencije