fbpx

UN: Više od trećine žena na svijetu doživi nasilje

stop 1131142 1280

NJUJORK – Širom svijeta, više od trećine žena je tokom svog života doživjelo fizičko i/ili seksualno nasilje; 750 miliona žena je stupilo u brak prije navršenih 18 godina, a više od 250 miliona njih je podvrgnuto sakaćenju ženskih genitalija, navodi se u poruci generanog sekretara UN povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

U poruci koja je dostavljena iz kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu, navodi se da svaka žena i svaka djevojčica ima pravo na život bez nasilja, ali i konstatuje da se kršnje ljudskih prava u različitim vidovima javlja u svakoj zajednici, a da posebno pogađa najmarginalizovanije i najugroženije.

Navodi se i da je učestalost napada na aktivistkinje za prava žena zabrinjavajuća, a da nasilje nad političarkama ometa napredak u ostvarivanju građanskih, političkih, socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava žena.

U tekstu poruke se, međutim, napominje da je danas široko prihvaćen stav da nasilje nad ženama, uključujući uznemiravanje i štetne prakse, predstavlja značajnu prepreku ostvarivanju ljudskih prava i neposredno dovodi u pitanje uključivanje i učešće žena u održavanju mira.

“Ako se ne uhvatimo u koštac sa tim problemom, nikada nećemo ostvariti Agendu održivog razvoja do 2030. godine”, konstatuje se u poruci, te navodi da je potrebno da svi u svojim zemljama, regionima i zajednicama, zajednički i istovremeno radimo na ostvarivanju istog cilja.

Uz podsjećanje da UN čine mnogo toga kako bi se problem nasilja nad ženama rešio, pominju se Fond UN za suzbijanje nasilja nad ženama, inicijativa Spotlight, pokrenuta sa Evropskom unijom, te Globalna inicijativu UN za bezbjedne gradove i bezbjedan javni prostor.

Izvor:Tanjug