fbpx

U registar pedofila u RS biće upisani i osuđeni na osnovu ranijih zakona

4registar

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Prijedlog zakona o posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece.

Ovim zakonom osniva se posebni Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, određuju se lični podaci koji se upisuju i način njihovog čuvanja i davanja na korištenje, stepen njihove povjerljivosti, kao i posebne mjere koje se sprovode prema licima pravosnažno osuđenim za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Svrha donošenja Zakona je obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo.

U Registar se upisuju lica pravosnažno osuđena za krivična djela propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske, kao što su trgovina djecom, obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina, polna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina, navođenje djeteta na prisustvovanje polnim radnjama, iskorištavanje djece za pornografiju, iskorištavanje djece za pornografske predstave.

Ova krivična djela odnose se i na upoznavanje djece sa pornografijom, iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, zadovoljenje polnih strasti pred djetetom i navođenje djeteta na prostituciju.

U Registar se upisuju i lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv polnog integriteta izvršena na štetu djece i maloljetnih lica, prema zakonima koji su prestali da važe.

Vlada Republike Srpske usvojila je i izvještaj o realizaciji Akcionog plana Republike Srpske za sprovođenje Reformske agende iz januara 2018. godine.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da izvještaj Republike Srpske dostavi delegaciji EU u BiH, u skladu sa definisanim rokovima, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada zadužuje sva ministarstva i druge subjekte Republike Srpske da daju maksimalan angažman na realizaciji aktivnosti datih u Akcionom planu Republike Srpske za realizaciju Reformske agende, a koje još nisu u potpunosti realizovane, u skladu sa definisanim rokovima.

Od ukupno planiranih 78 mjera, Vlada Republike Srpske je u potpunosti do 31. decembra 2017. godine realizovala 58 mjera – 74,4 odsto, a u toku je realizacija 20 mjera-25,6 odsto.

Od mjera čija je realizacija predviđena Reformskom agendom, do 31. decembra 2017. godine realizovano je, u potpunosti i u toku, 78 od 78 mjera, odnosno 100 odsto.

(Banjaluka.net)