fbpx

Srna: Zaštita djece slaba i neefikasna

5a1b02eb ff70 45de 8a5e 78520a0a0a7e sahiba srna 700x402

Djeca u Bosni i Hercegovini žive u sistemu koji ima dosta nedostataka u zakonodavnom i na izvršnim nivoima, zbog čega je njihova zaštita dosta slaba i neefikasna - kazala je u razgovoru za Fenu predstavnica Udruženja "Zemlja djece u BiH" Tuzla Sahiba Srna.

Ovo udruženje je osnovano u Tuzli s ciljem stalnog upozoravanja društva na patnje djece i pružanje organizirane pomoći djeci u nevolji, bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu, vjersku, spolnu i druge vrste društvene pripadnost.

Srna je također navela da su građani svjedoci svakodnevnih situacija različitog nasilja nad djecom u porodici i izvan, kršenja osnovnih prava djece kao što je pravo na zdravstvenu zaštitu, otežan pristup obrazovanju djeci koja dolaze iz siromašnih i marginaliziranih porodica, a da se nerijetko susreću i sa situacijama ekstremne životne i razvojne ugroženosti djece izazvane siromaštvom.

Smatra da je vlast dužna, prije svega, provesti odgovarajuće reforme i uskladiti zakonsku regulativu sa međunarodnim dokumentima koje je ratificirala, ali ih još uvijek nije integrisala u domaće propise.

- To je osnova za dalju izgradnju efikasnog institucionalnog sistema zaštite djece u našoj zemlji, za koju se moraju izdvojiti neophodna sredstva, ukoliko želimo da sva djeca u BiH uživaju jednaka zagarantovana prava, bez ikakve diskriminacije, pravilno rastući i razvijajući se - naglasila je.

Istakla je da Udruženje već dugo godina radi na promociji i zaštiti dječjih prava, kroz različite programske, odnosno projektne aktivnosti, koje prate stanje i potrebe djece u BiH.

- Osnovni program obuhvata djelovanje Tuzlanskog tinejdžerskog centra „Telex“, u okviru kojeg se razvio i projekt „Dnevnog centra za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu u riziku“, a koji cilja ovu krajnje marginaliziranu grupu djece - kazala je Srna.

Objasnila je da dnevni centar nudi djeci besplatan obrok i uslugu vešeraja na dnevnoj osnovi, predškolsku pripremu i podršku u savladavanju školskog gradiva, sa ciljem njihovog održivog uključenja u školski sistem, dok njihovim porodicama osigurava savjetovanje vezano za ostvarenje osnovnih prava u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja i slično.

- Dnevni centar djeluje i u udaljenim marginaliziranih zajednicama, kao što su romska, zatim naselje za raseljena lica, putem mobilnih timova koji korisnicima na terenu osiguravaju usluge slične onima u objektu Dnevnog centra - kazala je te dodala da je mnogo zastupljen preventivni rad sa djecom i porodicama koji uključuje teme kao što su značaj obrazovanja, nasilje, eksploatacija djece, trgovina ljudima te rizici iregularnih migracija.

Pojasnila je da je „Zemlja djece u BiH“ veoma aktivna i na planu zagovaranja, posebno u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, te krivičnog zakonodavstva, u dijelu koji se tiče djece i harmonizacije domaćih propisa sa međunarodnim standardima zaštite prava djeteta.

Jedan od projekata koje to udruženje provodi je i „Stariji brat, starija sestra“, a realiziraju ga u partnerstvu sa Udruženjem „Narko ne“ iz Sarajeva.

- 'Stariji brat, starija sestra' je mentorski projekt kroz koji se spajaju volonteri - stariji brat ili sestra i dijete - mlađa sestra ili brat, sa ciljem razvijanja kvalitetnog, brižnog i podražavajućeg odnosa - istakla je Srna.

Taj cilj se, dodala je, ostvaruje putem dva oblika, a to je rad volontere sa djetetom i rad stručnjaka sa volonterom.

- Volonteri se osnažuju za mentorski rad s djecom i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme, te imaju mogućnost jačanja socijalnih vještina - kazala je.

Srna kaže da se u projektu "Stariji brat, starija sestra" djeca individualno druže sa studentima volonterima koji im postaju modeli za usvajanje socijalno prihvatljivih ponašanja i podrška u razvoju životnih vještina.

istakla je da djeca najradije odlaze u kino, šetnje, na kolače, kuglanje, plivanje, klizanje, a posebno zadovoljstvo su im zajednički izleti i kreativne radionice na kojima se ostvaruju prijateljstva s drugom mlađom braćom i sestrama.

- Jedan takav prijateljski odnos doprinosi tome da se posljedice negativnih faktora razvoja ublaže, te spriječi socijalna izolacija kao i njome često uvjetovane poteškoće u školi - naglasila je.

Srna naglašava da im se omogućava podrška koju ne dobijaju u porodici, pomaže im se da sklapaju bolje socijalne kontakte s okolinom kako bi se smanjila mogućnost devijacija u svim sferama njihovog života, a time i njihova socijalna isključenost.

- Iskustva u okviru realizacije projekta su vrlo pozitivna, u mnogim slučajevima je došlo do promjene ponašanja, stavova i ekspresije neuobičajenih pozitivnih osjećanja kod djece, dok odnos volontera i djece teži prerastanju projekta i postizanju cjeloživotnog prijateljstva i podržavanja - kazala je Srna.

Srna je naglasila da je pod okriljem njihovog djelovanja i „SOS telefon“ u okviru programa Dnevnog centra te da služi za prijavu slučajeva prosjačenja, radne i druge eksploatacije djece, nasilja nas djecom i slično.

- Socijalni radnici Udruženja dežuraju 24 sata na ovom broju, te sve prijave klasificiraju i dalje referiraju prema policiji i centru za socijalni rad - istakla je Srna.

Dodala je da je nakon prošlogodišnje kampanje podizanja svijesti građana u vezi eksploatacije djece na ulicama u TK, došlo do značajnog porasta prijava građana na SOS telefon koje su rezultirale referalnim aktivnostima i zbrinjavanjem djece sa ulice u trostruko većem broju slučajeva nego ranije.

Srna je naglasila da Udruženje "Zemlja djece u BiH" organizira i niz radionica različitog karaktera.

Jedna od njih je i radionica sa dječacima i mladim muškarcima u okviru „Budi muško“ programa, koji je usmjeren na jačanje uloge i angažmana dječaka i mladih muškaraca u rodnim i zdravstvenim temama i slično.

- Radionice se organiziraju za djecu i porodice, korisnike, ali i za profesionalce u radu sa djecom raznih profila, sa ciljem razvoja referalnih mehanizama saradnje - zaključila je predstavnica Udruženje „Zemlja djece u BiH“ Tuzla Sahiba Srna za Fenu.

(Vijesti.ba / FENA)