fbpx

Sporni propisi u Federalnom zavodu PIO: Prijem u radni odnos i bez konkursa, dovoljna je molba

Screenshot 5 1

Prema važećima aktima Federalnog zavoda PIO/MIO popunu radnih mjesta u ovoj institucije moguće je izvršiti i bez objave javnog konkursa. Dovoljna je molba za prijem u radni odnos.

Ovakvu frapantnu uredbu nalaže još uvijek važeći pravilnik kojeg je Upravni odbor Zavoda usvojio u novembru 2017.

Federalni revizori su prije nekoliko dana u svom izvještaju konstatovali da time nije osigurana transparentnost u zapošljavanju. Doduše istim pravilnikom regulisano da je direktor prije donošenja odluke o raspisivanju javnog konkursa obavezan osigurati saglasnost zamjenika direktora.

“Federalni zavod je, po odobrenju Vlade FBiH, izvršio prijem 25 zaposlenika bez provođenja konkursne procedure, za što je također data mogućnost u skladu sa navedenim Pravilnikom, obzirom da je u injemu navedeno da direktor može odlučiti da se o potrebi zasnivanja radnog odnosa objavi konkurs. Prijem zaposlenika bez objave konkursa ne osigurava transparentnost zapošljavanja u Federalnom zavodu, za čiji rad se obezbjeđuju sredstva iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a ona predstavljaju javni prihod”, istaknuto je.

Da štošta u Federalnom zavodu ne štima govori i podataka revizora da je članovima Nadzornog odbora isplaćena naknada za 12 mjeseci, iako su prema izvještaju o radu istog održane samo dvije sjednice u 2017. godini.

“Poslovnikom o radu Nadzornog odbora nije regulisano održavanje sjednica, isplata mjesečne naknade, niti uslovljenost isplata naknade održavanjem sjednica, što smatramo neprihvatljivim. Ne možemo potvrditi opravdanost isplate mjesečnih naknada u ukupnom iznosu od 35.680 KM za mjesece u kojima se nisu održavale sjednice”, kazali su revizori.

Inače, najviša isplaćena neto plata u Federalnom zavodu iznosila je 4.278 KM sa minulim radom, najniža 655 KM i prosječna plata za 2017. godinu iznosila je 1.441 KM. Plate zaposlenika Federalnog zavoda u 2017. godini, kako navode, ostale su na nivou plata za 2015. godinu kada je vršena revizija, odnosno i dalje su značajno veće od plata budžetskih korisnika u FBiH.

Iako je prethodna revizija ukazala da bi usklađivanjem plata Federalni zavod dao svoj doprinos stabilizaciji penzijskog sistema, prema navedenom nije bilo izmjena.

“Iako se realizacija i efekti ovog Plana redovno prate i analiziraju na Kolegijima direktora administrativnih službi Federalnog zavoda, mišljenja smo da izuzev nešto bolje naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, nema realizacije drugih aktivnosti koje bi značajnije uticale na poboljšanje finansijske stabilnosti Federalnog zavoda”, zaključili su revizori.

 

 

(Klix)