fbpx

Specijalci prekinuli mirni protest čuvara rijeka Bosne i Hercegovine

Progon čuvara rijeka u Bosni i Hercegovini događa se upravo za vrijeme održavanja 6. Sastanka članica Arhuske konvencije u Budvi, na kojoj učestvuju i predstavnici Centra za životnu sredinu iz BiH koji vode kampanju za odbranu rijeka u BiH od najezde malih hidroelektrana.

1specijala

Progon čuvara rijeka u Bosni i Hercegovini događa se upravo za vrijeme održavanja 6. Sastanka članica Arhuske konvencije u Budvi, na kojoj učestvuju i predstavnici Centra za životnu sredinu iz BiH  koji vode kampanju za odbranu rijeka u BiH od najezde malih hidroelektrana.

Arhuska konvencija, između ostalog sadrži odredbe o zaštiti ekoloških aktivista od ovakvih postupaka. Naime, Konvencija određuje kako je „svaka stranka dužna je osigurati da osobe koje ostvaruju svoja prava u skladu sa odredbama ove Konvencije ne budu ni na koji način kažnjene, gonjene ili uznemiravane zbog svoje djelatnosti“. Iako je BIH članica Arhuske konvencije, specijalna policija je danas uklonila demonstrante sa mosta gdje su blokirali prolaz mašinama i cijevima za izgradnju hidroelektrane na rijeci Kruščici.

Izdavanje dozvola za hidroelektrane popraćeno je nizom nepravilnosti i bez odgovarajućeg učešća javnosti, što je podstaklo građane da se mirnim okupljanjem bore za rijeku koja snabdijeva više od 150.000 ljudi pitkom vodom.

Građani samo žele ostvariti svoja prava da budu informisani i da učestvuju u donošenju odluka u oblasti životne sredine. Ta prava im garantuju domaći zakoni ali i Arhuska konvencija, a mirno okupljanje koje je najavljeno policiji i ne predstavlja nikakvu nezakonitu radnju.

ArhusBudva

Viktor Bjelić, potpredsjednik Centra za životnu sredinu

"Danas, 13.9.2017. sam se obratio delegatima na Sastanku članica Arhuske konvencije i tražio da se ovaj slučaj objavi na službenim internet stranicama Sekretarijata Arhuske konvencije kako bi se napokon ovakvi slučajevi iz BiH počeli razotkrivati. Nadam se da će Sekretarijat prihvatiti ovu inicijativu i uputiti zvanični dopis vlastima u BiH kako bi se Arhuska konvencija i ljudska prava prestala ovako očito kršiti" - rekao je Viktor Bjelić, potpredsjednik Centra za životnu sredinu koji je predstavnik delegacije nevladinih organizacija iz BiH na Sastanku članica Arhuske konvencije.

Koalicija za zaštitu rijeka BiH, u ime mještana Kruščice, ali i svih ekoloških aktivista, poziva građane BiH da podrže građanke i građane Kruščice, te izraze zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava i progona aktivista za zaštitu životne sredine u Bosni i Hercegovini.

1specijala 2

1specijala 5

a thirsty police women drinking kruscica

1specijala 3