fbpx

Službenici na testu svaka tri mjeseca

Gradski i opštinski službenici i namještenici u RS ubuduće će morati da pokažu mnogo bolje rezultate u obavljanju svakodnevnih zadataka ako žele da zadrže posao, jer će biti češće podvrgnuti kontroli i ocjenjivanju nadređenih.

1234

U sedam gradova i 57 opština u RS radi oko 5.000 službenika, a krajnji cilj je da na viši nivo bude podignuta njihova efikasnost i otklonjeni nedostaci u radu.

Vlada RS odlučila je da uvede više reda u rad službenika na lokalnom nivou, a jača kontrola predviđena je uredbom o njihovom ocjenjivanju koja je prije nekoliko dana stupila na snagu. Time su prestala da važe ranija pravila usvojena još 2005. godine na osnovu tada važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi koji je takođe otišao u istoriju. Umjesto njega krajem novembra prošle godine stupio je na snagu novi zakon.

Ministri su usvojili novu uredbu u avgustu ove godine na prijedlog Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS u kome su naglasili da postoji nekoliko ključnih novina u odnosu na propise koji su ranije uređivali ovu oblast. To su tromjesečno vrednovanje rada službenika i namještenika, vanredno ocjenjivanje onih čiji rad dva puta zaredom bude okarakterisan ocjenom “ne zadovoljava” te posebna mjerila za ocjenjivanje onih koji se nalaze na rukovodećim radnim mjestima u opštinama i gradovima.

Rad zaposlenih u javnoj upravi lokalnih zajednica do sada je ocjenjivan jednom godišnje, najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu. Novim pravilima je definisano da će njihovo znanje i sposobnosti na radnom mjestu vrednovati svaka tri mjeseca tokom kalendarske godine.

– Na osnovu rezultata tromjesečnog vrednovanja biće određena godišnja ocjena rada. Uredbom su predviđene ocjene od jedan od pet – kazali su u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave.

Prilikom vrednovanja rada u obzir će biti uzimano nekoliko kriterijuma – postignuti rezultati, samostalnost u radu, stručnost, stvaralačka sposobnost... U toku ocjenjivanja, službeniku će, osim utvrđivanja ocjene o radu za prethodni period, biti određeni i radni ciljevi za naredni period ocjenjivanja.

– Službenik čiji rezultati u dva kvartala budu vrednovani najnižom ocjenom dobija ocjenu “ne zadovoljava” i biće upućen na vanredno ocjenjivanje protekom roka od tri mjeseca od godišnje ocjene. Dvije uzastopne negativne ocjene za rad biće razlog za prestanak radnog odnosa u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi – naglasili su u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave.

Uredbom su propisana i posebna mjerila za vrednovanje rada i ocjenjivanje službenika na rukovodećim pozicijama koje se odnose na organizacione sposobnosti, motivaciju i rješavanje konflikata.

Koordinator za odnose sa medijima Centara civilnih inicijativa Ana Lučić naglasila je da građani, kao krajnji korisnici javnih usluga, najviše trpe zbog loše urađenog posla najčešće uzrokovanog angažovanjem lošeg kadra ili rukovodstva.

– Lokalna zajednica je mjesto u kojoj građani zadovoljavaju najveći dio potreba i rješavaju svoje životne probleme i samim time je dodatna odgovornost na pružaocima javnih usluga na lokalnom nivou. Osnovna svrha pojačane kontrole službenika je da dovede do efikasnije javne uprave koja će moći da odgovori na zahtjeve svojih korisnika, odnosno građana. Zbog toga su bitne i kontrole i vrednovanje rada radnika, nakon kojih bi na osnovu rezultata bio vršen raspored radnih zadataka među zaposlenima. To bi trebalo da dovede do toga da se sa što manje resursa i utrošenog vremena obavi posao – kazala je Lučićeva i zaključila da nova pravila predstavljaju bitan korak u reformi javne uprave.

Mjerila za ocjenjivanje službenika

* Postignuti rezultati u izvršavanju poslova radnog mjesta i ostvareni postavljeni radni ciljevi

* Samostalnost u radu

* Stvaralačka sposobnost

* Preduzimljivost, preciznost i savjesnost

* Stručno osposobljavanje i usaglašavanje u skladu sa potrebama radnog mjesta i primjena stečenih znanja

* Saradnja sa kolegama

Dodatna mjerila za rukovodioce

* Organizacija i koordinacija obavljanja poslova

* Donošenje odluka za koje je ovlašćen

* Motivisanje službenika i namještenika

* Rješavanje konflikata

* Praćenje rada i davanje uputstava za rad službenicima i namještenicima

* Realizacija strateških ciljeva

(glassrpske.com)