fbpx

Prostitutke kažnjavaju pet puta češće nego njihove klijente

PROSTITUCIJA FOTO PIKSABEJ2

Paradoksalnih 69 presuda doneto bez „korisnika usluga” – žene su kažnjene samo zbog toga što su stajale na određenom mestu ili su nudile usluge policajcima u civilu.

Žene koje se odaju prostituciji kažnjavaju se pet puta češće u odnosu na korisnike njihovih usluga, pokazuje analiza osuđujućih sudskih presuda donetih tokom prve godine primene novog zakona o javnom redu i miru, koju je obavio Autonomni ženski centar.

Od ukupno 107 presuda u Srbiji, 89 presuda doneto je za odavanje prostituciji, a svega 17 za – korišćenje usluga prostitucije.

Iako se „najstarijom profesijom na svetu” bave i žene i muškarci, pred lice pravce izlaze uglavnom prostitutke – od ukupno 89 presuda za odavanje prostituciji, čak 79 presuda doneto je protiv žena, dok je svega deset presuda doneto protiv muškaraca koji pružaju seksualne usluge.

Cafe.ba