fbpx

Političarima za kampanju 902.000 KM iz Budžeta RS

1 471

Osim što ih većina živi na račun države, stranke i nezavisni kandidati dobiće iz Budžeta Republike Srpske čak 902.000 KM za finansiranje izborne kampanje i osvajanje poslaničkih mandata na predstojećim Opštim izborima u oktobru.

Novac koji se za finansiranje izborne kampanje daje iz Budžeta RS raste iz godine u godinu. U 2014. godini je za ove namjene bilo predviđeno 780.000 KM, dok je za izbore 2010. godine taj znos bio oko 700.000 KM.

Ove godine novac, i to 902.000 KM, već je odvojen na poziciji grantova u budžetu Republičke izborne komisije RS i biće isplaćen onima koji će se za glasove birača boriti na predstojećim Opštim izborima u oktobru.

Ova Komisija je nedavno donijela i Odluku o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava iz Budžeta RS za pokriće dijela troškova izborne kampanje političkih subjekata na Opštim izborima 7. oktobra 2018. Ova Odluka, koja je u posjedu portala Capital.ba, trebalo bi da stupi na snagu za pet dana.

Predviđenih 902.000 KM biće podijeljeno političkim subjektima, odnosno strankama, koalicijama, nezavisnim kandidatima i listama nezavisnih kandidata, a koji su ovjereni za učešće na predstojećim izborima.

Prema Odluci, trećina novca, odnosno nešto više od 300.000 KM ići će onima koji već imaju poslaničke mandate u aktuelnom sazivu Narodne skupštine RS.

Polovina, oko 150.000 rasporediće se ravnomjerno partijama i koalicijama koje imaju poslanike, dok će se preostalih oko 150.000 rasporediti srazmjeno broju njihovih poslaničkih mandata.

Najveći dio kolača dobiće SNSD, koji ima 29 narodnih poslanika, zatim SDS-SRS koji ima 18 poslanika, te PDP sa 7 poslanika.

Po pet poslaničkih mandata u stranačkim klubovima imaju DNS, SP i Domovina, dok NDP okuplja 4 poslanika, koliko ima i Slobodni demokratski srpski klub koji okuplja poslanike koji su napustili SDS i DNS. U skupštini djeluje i 6 samostalnih poslanika.

Druga trećina predviđenog budžetskog novca ide političkim subjektima koji učestvuju na izborima u izbornoj jedinici koju čini Republika Srpska.

Tako će stranke koje na izborima imaju kandidate za predsjednika Republike Srpske ravnomjerno raspodjeliti 10 odsto novca od predviđene jedne trećine, odnosno 30.000 KM.

Preostali iznos rasporediće se ravnomjerno političkim subjektima prema broju kandidata za Narodnu skupštinu RS, s tim da se liste za kompenzacione mandate neće se uzimati u obzir za raspodjelu novca.

Navedene dvije tećine novca, što je oko 601.000 KM biće doznačene političkim subjektima najkasnije do početka izborne kampanje, odnosno do 7. septembra ove godine.

Posljednja trećina budžetskog granta za izbornu kampanju, odnosno oko 300.000 KM, ide onima koji osvoje poslaničke mandate u Parlamentu Srpske na predstojećim izborima, a srazmjerno broju osvojenih mandata. Taj novac biće doznačen najkasnije 30 dana od dana konstituisanja Narodne skupštine.

Predsjednik Republičke izborne komisije RS Oliver Blagojević rekao je da se svake četiri godine u skladu sa Zakonom o finasiranju političkih partija izdvaja novac iz Budžeta RS za Opšte izbore.

“Novac se dijeli u dva navrata, prije i poslije izbora. Zahtjeve za dodjelu sredstava politički subjekti podnose Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije do 15. avgusta ove godine. Ako zahtjev podnosi koalicija ili lista nezavisnih kandidata zahtjev moraju potpisati svi članovi koalicije ili nezavisni kandidati”, rekao je Blagojević.

Dodao je da stranke moraju podnijeti izvještaj o utrošku dodjeljenog novca, mada priznaje da Republička komisija nema zaposlene koji bi to sve ispratili do kraja, te dodaje da se trošenje novca kontroliše i od strane Centralne izborne komisije BiH.

Blagojević pojašnjava da visina granta koji se izdvaja za finansiranje izborne kampanje zavisi od budžetskih prihoda, pa kako se povećava Budžet, tako raste i izdvajanje za finasiranje izborne kampanje.

(Capital.ba)