fbpx

Poboljšati položaj romske zajednice u BiH

romi 6 696x522 620x330

Romska zajednica u BiH suočava se i dalje sa brojnim preprekama u pristupu svojim pravima, što je posljedica dugogodišnje marginalizovanosti, iako je proteklih nekoliko godina postignut određeni napredak sa ciljem poboljšanja položaja Roma u društvu, saopšteno je iz Institucije ombudsmana BiH.

“Neophodno je i dalje aktivno i sistematski djelovati sa ciljem poboljšanja položaja Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i svih oblika uključenosti u društvene, socijalne, kulturne i političke tokove života”, navode iz Institucije ombudsmana povodom 8. aprila – Svjetskog dana Roma.

Kako se dodaje, nadležne institucije, prije svega, moraju obezbijediti da svako lice romske nacionalne manjine ima identifikaciona dokumenta, što je preduslov za ostvarivanje svih drugih prava.

Organi vlasti na svim nivoima, prema ocjeni ombudsmana, treba da promovišu saradnju između opštinskih institucija, centara za socijalni rad, romskih udruženja i škola radi širenja informacije o važnosti obrazovanja.

“Kada je riječ o zapošljavanju, neophodno je da organi na nivou BiH, entiteta i kantona iz oblasti zapošljavanja izvrše sveobuhvatnu analizu dosadašnjih programa zapošljavanja, te pristupe kreiranju novih programa za zapošljavanje Roma”, ističu iz Institucije ombudsmana.

Od izuzetne važnosti je i samoorganizovanje Roma, njihov rad u lokalnim zajednicama i prezentacija pozitivne prakse.

“Raznim oblicima udruživanja u mogućnosti su da utiču na sliku koja se u javnosti, neopravdano, u negativnom kontekstu veže za Rome”, navode iz Institucije ombudsmana.

Ombudsmani BiH Nives Jukić, Ljubinko Mitrović i Jasminka Džumhur uputili su čestitke svim pripadnicima romske nacionalne manjine u BiH povodom Svjetskog dana Roma.

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine u Londonu.

(SRNA)