fbpx

OSCE-ov izvještaj ustanovio nedostatke u pravosuđu u BiH

osce222 696x456

Izvještajem je utvrđeno da se trenutno pravosuđe BIH ne može uspješno nositi sa predmetima koruptivnih krivičnih djela.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) je danas u Bihaću predstavila prvu procjenu pitanja koja negativno utiču na kvalitet i djelotvornost reakcije pravosuđa na korupciju u BiH predstavnicima pravosuđa i agencija za provođenje zakona.

Izvještaj pod nazivom Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH: Prva procjena je zasnovan na posmatranju 67 završenih predmeta u vezi sa korupcijom u periodu između januara 2010. godine i septembra 2017. godine. On je po prvi put objavljen u februaru ove godine.

– Sudije i tužioci, kao i predstavnici agencija za provođenje zakona, iz Banja Luke, Bihaća, Prijedora, Gradiške, Sanskog Mosta, Cazina, Bosanske Krupe i Velike Kladuše su se danas okupili da razgovaraju o procesuiranju predmeta korupcije u predstojećem periodu – rekao je pravni savjetnik Misije OSCE-a u BiH, Francesco De Sanctis.

„Borba protiv korupcije je dugoročan proces koji zahtijeva djelovanje svih nas.“

Glavni nedostaci koji su ustanovljeni u izvještaju odnose se na nedovoljnu usklađenost krivičnog zakonodavstva, nedostatak tužilačkih kapaciteta u izradi optužnica i prikupljanju dokaza, kao i nedosljedno tumačenje zakona od strane sudova.

Predsjednica Kantonalnog suda u Bihaću Fata Nadarević je rekla da je izvještaj u suštini prepoznao nedostatke materijalnih zakona koji se odnose na koruptivna krivična djela, kao i slabosti nadležnih sudova, te nedostatke procesnih zakona, što prije nisu prepoznali pravni stručnjaci u BiH.

– Izvještajem je utvrđeno da se trenutno pravosuđe BIH ne može uspješno nositi sa predmetima koruptivnih krivičnih djela. Iz izvještaja proizlazi da je donešen veliki broj oslobađajućih presuda. Međutim, da su u fazi istrage prikupljeni svi relevantni dokazi kojima se utvrđuje kako biće krivičnog djela, tako i činjenični opis krivičnog djela, tada bi teško bilo očekivati donošenje toliko mnogo oslobađajućih presuda – rekla je Nadarević.

Predsjednik Okružnog suda u Prijedoru, Duško Miloica smatra da se preporuke odnose kako na sudove i tužilaštva, tako i na Visoki sudski i tužilački savjet BiH, te zakonodavna i izvršna tijela u BiH, realne su i provodive, a njihovom primjenom u budućnosti se mogu riješili mnogi strukturalni problemi.

Izvještaj je izrađen u okviru projekta pod nazivom „Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima“ i uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv trgovine narkoticima i provođenje zakona, pri Ministarstvu inostranih poslova SAD-a.

Izvještaj predstavlja dio stalnih napora Misije OSCE-a u BiH usmjerenih ka vršenju analize ključnih pitanja koji utiču na funkcionisanje pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz OSCE-a.

 

 

(Fokus.ba)