fbpx

Nova strategija razvoja Banjaluke nakon decenije

BANJALUKA - Gradska uprava planira da, ako odbornici na narednoj sjednici Skupštine grada 7. septembra usvoje Prijedlog odluke o pristupanju procesu izrade strategije razvoja grada za period 2018. do 2027. godine, već od sredine narednog mjeseca počene da radi na jednom od najvažnijih strateških dokumenata za budući razvoj grada.

3razvoj

"Od momenta izrade važeće strategije do danas prošlo je 10 godina, tokom kojih su se desile značajne promjene u društveno-ekonomskom sistemu", rečeno je u Gradskoj upravi.

Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je da postoji niz razloga zbog kojih su se opredijelili da krenu u izradu nove strategije.

"Tokom prethodnih godinu dana gradska administracija je dobila novu organizacionu strukturu i pokrenula niz novih projekata, koji treba da budu osnova za nove strateške pravce razvoja grada", pojasnio je Radojičić.

Prema njegovim riječima, među njima su projekat izgradnje "Eko-toplane" Banjaluka, kao najveći infrastrukturni komunalni projekat u posljednjih 10 godina, te projekti Banjaluka - zeleni grad i pametni grad.

"Među ostalim projektima su kandidatura grada za evropsku prijestonicu kulture, projekat brendiranja grada, Banjaluka - grad mladih i prijatelj djece, te intenzivna saradnja s društveno odgovornim kompanijama - projekat izgradnje dječjih igrališta", istakao je Radojičić.

Dodao je da se realizuju i aktivnosti na projektima za razvoj postojećih i stvaranje novih poslovnih zona u gradu, pristupanje procesu resertifikacije opština i gradova s povoljnim poslovnim okruženjem i fokus na kreiranju povoljnog privrednog ambijenta i privlačenju investicija, ali i ukidanje administrativne takse za otvaranje prve preduzetničke radnje.

"Inicijativa i početak realizacije ovih i drugih projekata stvaraju realnu i kvalitetnu osnovu za izradu novog starteškog razvojnog dokumenta usklađenog s trenutnim okruženjem i projektima koji se realizuju", naglasio je Radojičić.

Izrada nove strategije razvoja grada omogućiće integraciju projekata i sadržaja definisanih u postojećim strateškim dokumentima i stvoriti pretpostavku za izradu sektorskih dokumenata čiji je period važenja istekao.

"Neki od tih dokumenata već su u izradi, poput strategije razvoja kulture grada", pojasnio je Radojičić.

Strategija razvoja biće izrađena u saradnji s UNDP-om, u okviru realizacije projekta Lokalni integrisani razvoj, u kome grad učestvuje kao partnerska jedinica lokalne samouprave.

"Važno je istaći da će izradu nove staregije zajednički finansirati UNDP i grad", zaključio je Radojičić.

Raniji dokumenti

Važeća Strategija razvoja grada bila je izrađena za period od 2007. do 2015. godine, ali je planski period važenja ovog dokumenta produžen do 31. decembra 2019. godine.

"Dosadašnji period realizacije projekata iz Strategije bio je pod negativnim uticajem svjetske ekonomske krize, velikih poplava tokom 2014. godine, ali i značajno sporijeg procesa pridruživanja BiH Evropskoj uniji nego što se to u momentu izrade dokumenta očekivalo", rekli su u Gradskoj upravi.

Marija Gajić (Nezavisne)