fbpx

MMF pisao Zvizdiću – ugrožena nezavisnost Centralne banke

Poštovani gospodine Zvizdiću, upozoravamo Vas da je narušena nezavisnost Centralne banke Bosne i Hercegovine. To je predsjedavajućem Savjeta ministara napisao šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH. U pismu, koji je u posjedu ATV-a, Nadim Ilahi Zvizdiću piše da je autonomija banke ugrožena prijedlogom Zakona o parlamentarnojm nadzoru, koji je trenutno u proceduri.

4pismo

U tekstu zakona parlamentarcima se daju ovlašćenja da razmatraju izvještaje interne revizije, provode saslušanja pa čak i da, po potrebi, posjećuju Centralnu banku.

“Razmatranje izvještaja interne revizije Centralne banke dovodi do rizika da će visoko osjetljivi nalazi interne revizije biti dostavljeni velikoj grupi političara izvan Centralne banke. Nadalje, komunikacija sa institucijama u kontekstu “parlamentarnog nadzora nad javnim tijelima” može ih prisiliti da razgovaraju o visoko osjetljivim informacijama sa političarima, što nije poželjno”.

4pismo 1

U MMF-u strahuju da, predloženim zakonom, autonomija guvernera Centralne banke nije adekvatno zaštićena – jer se, kako pišu, uvodi postupak razrješenja, bez sudske zaštite.

4pismo 2

U Centralnoj banci ne komentarišu sadržaj pisma.

Samo kažu da su svjesni inicijative u bh. parlamentu, ali da će nastaviti da radi u skladu sa zakonom o Centralnoj banci.

“Centralna banka ukazuje na činjenicu da bh. parlament već vrši određenu vrstu efektivnog nadzora nad finansijskim poslovanjem banke i to kroz izvještaje koji se podnose na osnovu Zakona o Centralnoj banci. Takođe, BiH se nalazi na putu ka Evropskoj uniji, pa je važno znati da Ugovor o funkcionisanju Evropske unije postavlja još strožije kriterije u pogledu nezavisnosti centralne banke”, poručuju iz Centralne banke.

4pismo 3

Prijedlog spornog zakona nije po mjeri ni pojedinim poslanicima koji bi, u slučaju njegovog usvajanja, po MMF-u, praktično narušavali nezavisnost Centralne banke.

“Ovo je iluzorno, međunarodna zajednica upućuje to jer je to diranje u nezavisne institucije. Zamislite, parlament provjerava kako radi revizija. Tačno postoji propis ko može da provjeri kako radi revizija”, rekla je Dušanka Majkić, poslanik SNSD u bh. parlamentu.

Mirko Šarović kaže da Zvizdić ministrima nije pokazao pismo ali kaže da, čim ga je pisao neko iz MMF-a, on mora da ima težinu.

“Vjerujem da ćemo i mi kao članovi Savjeta ministara i mi biti o tome upoznati i ja sam uvjeren da će se o tome otvoriti rasprava. Ja sa svoje strane u potpunosti podržavam nezavisnost ove institucije”, poručuje Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

OMMF je pismo sa upozorenjem poslao i na adresu ministra finansija i trezora, ali i predsjednika Vlade Federacije.

4pismo 4

Jedna kopija stigla je i u Vlade Srpske, ali tamo nisu željeli da komentarišu sadržaj pošiljke.

(ATV)