fbpx

Kreće prinudna naplata za neplatiše poreza

uio 696x464

Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH pozvala je obveznike da u zakonskim rokovima plaćaju obaveze po osnovu indirektnih poreza da se protiv njih ne bi preduzele mjere prinudne naplate.

“Za sve dužnike indirektnih poreza koji nisu platili dugovanja u zakonskom roku i na propisani račun, preduzimaju se mjere prinudne naplate u skladu sa zakonskim propisima”, saopšteno je iz UIO.

Iz UIO navode da su rokovi za plaćanje obaveza po osnovu indirektnih poreza jasno definisani odgovarajućim zakonskim propisima i da njihovo nepoštovanje podrazumijeva da se obaveze izmiruju sa kašnjenjem, što predstavlja osnov za pokretanje postupka prinudne naplate.

“To povlači za sobom potraživanje naknadnog tereta prinude u iznosu od pet odsto od dužnog iznosa i obračun zatezne kamate po stopi od 0,06 procenata dnevno do 30. decembra 2013. godine, a od tog datuma po stopi od 0,04 odsto obračunate na glavni dug za dane kašnjenja”, precizira se u saopštenju.

Iz UIO napominju da je za plaćanje obaveza po osnovu prijava samooporezivanja za PDV i akcizu rok 10-ti u mjesecu za obaveze iz predhodnog mjeseca, pa će sve uplate izvršene zaključno sa tim datumom biti blagovremene.

“Sve ostale izvršene nakon toga smatraće se kao uplate sa kašnjenjem, pa se u takvim sličajevima zaračunava naknadni teret prinude i zatezna kamata, koje se automatski evidentiraju kao obaveza u evidencijama UIO”, poručuju iz UIO.

UIO skreće pažnju ovbeznicima da vode računa o propisanim rokovima plaćanja.

(Srna)