fbpx

Javni vrtići u RS nemaju odobrenje za rad

2vrtici

Najveća javna ustanova za djecu u Republici Srpskoj nema dozvolu za rad, pa se sa više od hiljadu djece u Banjaluci trenutno radi na crno.

Zabrinjavajuća informacija otkrivena je nakon što je u septembru obavljena hitna inspekcija u banjalučkom vrtiću „Tijana“, gdje je izujedana beba.

Prosvjetna inspekcija trebala je utvrditi da li pomenuti vrtić posjeduje zakonom utvrđene uslove za rad predškolske ustanove, ali su prosvjetni inspektori otkrili nešto daleko uznemirujuće, a to je da najveća javna ustanova za djecu u Srpskoj, odnosno Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjaluci, koja „gazduje“ u više od 20 vrtića u koje ide preko 1 000 djece, nema odobrenje za rad.

„EuroBlic“ je u posjedu zapisnika Republičke uprave za inspekcijske poslove – Sektor prosvjetne inspekcije u kome se navodi da je tokom vanredne kontrole u pomenutom vrtiću utvrđeno da Ministarstvo prosvjete i kulture RS još nije donijelo rešenje o odobrenju za rad predškolske ustanove JU Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

Kako bi Centar uopšte dobio dozvolu za rad neophodno je da svi vrtići imaju urednu dokumentaciju i dozvole za boravak djece u njima.

– Javna ustanova koja u svom sastavu ima više organizacionih jedinica, u ovom slučaju vrtića, mora dobiti odobrenje za rad i ako samo jedna organizaciona jedinica, odnosno vrtić ispunjava zakonom utvrđene uslove. U protivnom, ona ne može da radi – objašnjava izvor „EuroBlica“.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS potvrdili su da je prosvjetna inspekcija u septembru Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka naložila da se u roku od 60 dana otklone utvrđeni nedostaci, te stvore uslovi za dobijanje rješenja za nastavak rada Centra.

– U toku je procedura donošenja rješenja o ispunjenosti uslova za nastavak rada još nekih javnih predškolskih ustanova u RS, u Bijeljini, naprimjer. Sve navedeno nikako ne dovodi u pitanje kvalitet i ozbiljnost rada ovih predškolskih ustanova, već se isključivo odnosi na obavezu usklađivanja dokumentacije sa važećim zakonskim propisima.

Očekujemo da će ove ustanove u najskorijem roku dopuniti potrebnu dokumentaciju na način na koji su to od njih zatražile nadležne institucije – kažu u ovom ministarstvu i navode da se zahtjevi za nastavak rada i obavljanje delatnosti podnose svake četiri godine.

Informacija da Centar nema odobrenje za rad posebno je šokirala Ombudsmana za djecu RS.

– S obzirom da se radi o javnim ustanovama i posebno ustanovama u kojima borave djeca u najmlađem uzrastu, a imajući u vidu vrlo različite situacije koje mogu dovesti do povrede prava i interesa djece u predškolskim ustanovama, prvo i osnovno pitanje je da li ustanova i svi njeni organizacioni dijelovi ispunjavaju potrebne normative i standarde da mogu raditi sa djecom – navode iz Ombudsmana za decu RS.

Ujedno od resornog ministarstva traže da bez odlaganja preduzme sve potrebne mjere kako bi se otklonila situacija koja dovodi do povrede prava djece.

Činjenica da Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje nema odobrenje za rad posebno bi mogla zabrinuti roditelje.

Dragan Salić, direktor Centra za vještačenje „Zenit“, ističe da bi, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača RS, roditelji mogli zatražiti vraćanje novca.

– Ukoliko dođe do pismenih zahtjeva stranaka naši timovi vještaka mogu utvrditi činjenično stanje i izraditi potrebne nalaze i mišljenja – objasnio je Salić.

(EuroBlic)