fbpx

Imaju li poslodavci pravo da zavire u zdravstvene karton

1karton

Poslodavci koji su sumnjičavi, imaju zakonsko pravo da traže provjeru bolovanja radnika. Tako piše i u Zakonu o radu.

“To ipak ne znači da poslodavac može upasti u bilo kom trenutku u Dom zdravlja i listati medicinski karton zaposlenog”, objašnjavaju u Zavodu za medicinu rada i sporta.

Na pismeni zahtjev odgovara im drugostepena komisija, ali bez detalja o bolesti.

”Poslodavac može samo pismeni zahtjev uputiti za određenog radnika. Bolest od koje radnik boluje ne može da zna, samo dobija izvještaj o sposobnosti, sposoban, nesposoban, privremeno nesposoban”, kaže dr Radmila Ubović,član Komisije u Zavodu za medicinu rada i sporta.

Umjesto poslodavca, a na njegov zahtjev, medicinske kartone radnika mogu detaljno da “prečešljaju” i radnici Fonda. Njihov motiv je smanjenje milionskih troškova za bolovanje.

“Kada poslodavac uputi zahtjev za provjeru opravdanosti bolovanja, naši radnici u Sektoru za kontrolu i zdravstvo odlaze u vanrednu kontrolu u zdravstvenu ustanovu u kojoj je registrovan radnik i uvidom u medicinski karton provjeravaju sve detalje zbog kojih je i radnik upućen na bolovanje”, navode iz Fonda zdravstvenog osiguranja.

Radnici su i po ovom pitanju podijeljeni. Kažu, samo neka bude po zakonu.

Problem je što mnogi koji su na bolovanjima zarađuju radeći neke druge poslove i tako, kažu radnici, štete i onima kijima zaista treba bolovanje. Posljednja adresa na koju se poslodavci mogu javiti je Ministarstvo zdravlja koje, za sada, jedino ima pravo i da detaljnije provjeri samu dijagnozu.

(ATV)