fbpx

Građani BiH najveći pesimisti u regiji

pesimizam fena

Većina ljudi u regiji preferira rad u javnom sektoru, a korumpiranim smatraju političke partije, sudstvo i zdravstvo.

Građani BiH su najmanje zadovoljni i najveći su pesimisti u regiji, pokazuju rezultati istraživanja Balkanski barometar koje je Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) predstavilo danas u Briselu, javlja Fena.

Generalni sekretar RCC-a Goran Svilanović pozdravio je goste na prezentaciji Balkanskog barometra i već najavio novo izdanje za 2018. godinu. Goste je, također, pozdravio zamjenik generalnog direktora za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenje Maciej Popowski koji je naveo da pozitivan razvoj događaja u regionu daje razlog za optimizam.

Popowski je naglasio da vrata EU ostaju otvorena za zemlje regije kada ispune određene kriterije. Istaknuo je značaj ekonomske saradnje u regiji i tom kontekstu naglasio uspjeh nedavnog samita u Trstu. Smatra da ovakva saradnja daje nove prilike za region u cjelini, kao i za svaku zemlju regije.

„Možete računati na našu podršku. Vjerujemo da će regionalna saradnja pospješiti i olakšati proces priključenja“, rekao je Popowski.

Nezadovoljstvo ekonomskom situacijom

Prema ovom istraživanju, čije je nalaze prezentirao Vladimir Gligorov, stručni konsultant agencije GfK-a i istraživač na Institutu za međunarodne ekonomske studije u Beču, 76 posto ispitanika u BiH kaže da nije zadovoljno ekonomskom situacijom u svom društvu, a 39 posto ih očekuje da će se stanje ekonomije pogoršati u narednih 12 mjeseci.

Premda je nezaposlenost prepoznata kao najveći problem s kojim se suočavaju ekonomije u svim zemaljama jugoistočne Evrope, ljudi u BiH su zbog toga najviše zabrinuti - 73 posto. Također u BiH je veliko nepovjerenje u vlasti, kojima ne vjeruje 82 posto građana, ali ništa bolje ne stoje ni mediji, za koje 80 posto ispitanika smatra da su pogođeni korupcijom.

Balkanski barometar je pokazao da je nakon dvije godine stagnacije u regionu došlo do povećanja broja onih koji misle da bi priključenje Evropskoj uniji bilo dobra stvar za njihovo društvo (42 posto u odnosu na 39 posto u prethodnom istraživanju).

S druge strane 19 posto građana regije smatra da bi priključenje EU bilo loša stvar, dok ih 36 posto ne smatra da bi to bilo niti dobro niti loše. Ipak, u jugoistočnoj Evropi pesimizam je u porastu budući da sada manje ljudi vjeruje da će do prijema doći do 2020. godine (samo 19 posto u odnosu na 24 i 27 posto u prethodnim istraživanjima), dok 28 posto ispitanika smatra da do priključenja EU neće nikad doći.

Većina poslovnih lidera u regiji , 57 posto, smatra da bi prijem u EU donio korist njihovim kompanijama, jedna trećina ispitanika nije bila sigurna, dok ih je sedam posto gledalo na prijem u EU negativno.

Preferira se rad u javnom sektoru

Više od tri četvrtine ljudi u regiji, 76 posto, preferira rad u javnom u odnosu na privatni sektor jer kažu da su bolji uvjeti rada (36 posto), bolje plaće (39 posto) i veća sigurnost radnog mjesta (56 posto).

Stanovnici jugoistočne Evrope najkorumpiranijim smatraju političke partije (82 posto), zatim sudstvo (80 posto), zdravstveni sektor i carine (79 posto)... Zanimljivo je da 47 posto ispitanika smatra da su i vjerske zajednice pogođene korupcijom, a 55 posto to isto misli za nevladine organizacije.

Većina stanovništva jugoistočne Evrope od 73 posto ne smatra da se njihove vlade efikasno suprotstavljaju korupciji, a alarmantna je činjenica da 28 posto ljudi u poslovnoj zajednici smatra da nema načina za borbu protiv korupcije.

Balkanski barometar je godišnje istraživanje mišljenja koje je naručio RCC, a provela agencija GfK u sklopu kojeg se prikupljaju i analiziraju informacije od građana i privrednika iz regije na različite teme kao što su zaposlenost, trgovina, investicije, korupcija, itd. Trećim izdanjem je u toku 2016. godine bilo obuhvaćeno 8.000 građana i 1.600 preduzeća.

Izvor: Agencije