fbpx

Feraget i Karkin pobili dokaze Tužilaštva KS, protesti za Dženana Memića 21. jula

2pravda7

Na Kantonalnom sudu u Sarajevu iznesene su završne riječi u slučaju Dženan Memić, odnosno u krivičnom postupku koji se vodio protiv Ljube i Bekrije Seferovića za izazivanje saobraćajne nesreće i spriječavanje dokazivanja u slučaju smrti Dženana Memića, piše agencija Patria.

Završne riječi ispred Tužilaštva KS iznosili su naizmjenično tužioci Mladen Furtula i Sead Kreštalica. Kako je istaknuo tokom izlaganja tužilac Furtula ovo je prvi slučaj gdje su na suprotnim stranama Tužilaštvo KS i oštećeni, odnosno porodica Memić.

Tužilaštvo je u završnoj riječi napravilo rekapitulaciju svog rada u ovom slučaju, te je navedeno da se istraga vodila za ubistvo, ali da je ovo tužilaštvo ometano u svom radu.

- Oštećenom su se iznosile netačna mišljenja. Sve informacije su se provjeravale, provjeravali smo i navode medija kao što je tekst Nedžada Latića. Kod oštećenog se pojavio utisak da su tužioci korumpirani i na taj način su narušeni kredibilitet Tužilaštva i tužilaca. Tužilaštvo želi da vjeruje da će Sud odoliti pritisku – naveo je Furtula.

Furtula je dalje naveo da je istraga ometana u više pravaca i od nekih pripadnika MUP KS. On je čak rekao da su u ovom slučaju „zajedno nastupali odbrana optuženih i oštećeni“.

Tužilaštvo je u svojoj završnoj riječi tvrdilo da je Alisa Mutap, jedini neposredni očevidac događaja, koju su vještačila dva tima ljekara-specijalista, imala potres mozga.

Isto tako, Tužilaštvo je potvrdilo da su snimci sa hotela Crystal obrisani i to od 8., 9. i 10. februara 2016. godine ali da „nisu relevantni za ovaj događaj“.

Podsjećamo, Ad hoc tijelo je utvrdilo da je policajac koji je pregledao snimke naveo da su oni „operativno interesantni“, te ne stoji tvrdnja Tužilaštva da su nerelevantni za slučaj smrti Dženana Memića.

Tužilaštvo KS potvrdilo je da vještak Ivica Perović koji je vještačio trag laka zelene boje i uzorak sa kombija T4 koji je vozio Ljubo Seferović nije mogao tvrditi da se podudaraju već da pripadaju istoj nijansi boje „mahovina zelena“.

Također, Tužilaštvo je navelo da se u obdukcionom nalazu navodi da je smrt Dženana Memića bila nasilna, a da je povreda na glavi nastala djelovanjem tupog mehaničkog oruđa.

Tužilaštvo je pokušalo u završnoj riječi osporiti navode dr. Alije Čelje koji je u noći 8. na 9. februar operisao Memića te je njegovom ocu kazao da ta povreda ne odgovara saobraćajnoj nesreći. Za Tužilaštvo je sporno što dr. Čeljo nije pregledao cijelo tijelo mladića, te da se bez toga „nije trebao/mogao odrediti“ o načinu nastanka povrede.

Furtula je naveo da je Tužilaštvo u potpunosti potvrdilo izjavu Ljube Seferovića koji je detaljno opisao događaj i sve što se događalo nakon toga, te da se rekonstrukcija provela na osnovu do tada prikupljenih dokaza. Tužilaštvo je provelo rekonstrukciju i 4. aprila ali o njoj nema dokaza niti su uloženi u sudski spis. Druga rekonstrukcija provedena je 13. na 14. juni 2016. godine.

Isto tako, tokom sudskog procesa moglo se čuti da su na licu mjesta u Velikoj aleji naknadno pronađeni tragovi, a Tužilaštvo KS tvrdi da oni nisu korišteni. Tužilaštvo je zatražilo produženje mjere pritvora za Ljubu Seferovića, te se nadaju da će Sud donijeti osuđujuću presudu.

Ifet Feraget, advokat porodice Memić, odnosno oštećenog u postupku Muriza Memića, iznio je završnu riječ analizirajući sve propuste Tužilaštva KS, odnosa prema porodici Memić.

On je napomenuo da je ovo nezabilježen slučaj u bh. pravosuđu, a da je položaj oštećenog u krivičnom postupku jako loš. Feraget je kazao da je završna riječ odudarala od iznesenih dokaza. Najavio je podnošenje krivičnih prijava protiv svih tužilaca koji su radili na predmetu Dženan Memić.

- Zloupotreba od strane Tužilaštva KS je prisilila Muriza Memića i porodicu da umjesto da tuguju i žale, energiju moraju usmjeriti na dokazivanje svih propusta Tužilaštva u ovom predmetu. Nije zabranjeno da oštećeni sam vrši svoju istragu niti da bude na strani odbrane – kazao je Feraget.

On je napomenuo da je tužilac Meris Ćato nečasno primio Muriza Memića samo nekoliko dana nakon smrti sina.

- Nisu ga poštovali, ni dostojanstvo te porodice. Ako žrtvi i date malo više prava nego joj to pripada nijedan sud neće pogriješiti. Muriz Memić nije postavio imovinsko-pravni zahtjev jer ljude koji sjede na optuženičkoj klupi ne smatra odgovornim za ubistvo svog sina – kazao je Feraget.

Advokat Feraget je naveo da je Tužilaštvo KS uspjelo samo ukrasti 2,5 godine vremena, a njihov poziv da sud odoli pritisku građana je bio vrlo nepromišljen.

- Tužilac Furtula kaže da su se dokazi tumačili izvan sudnice. Tužilaštvu je zasmetalo oko javnosti. Niko ne može prihvatiti da je Dženan Memić stradao u saobraćajnoj nesreći dok se to ne dokaže pravosnažnom sudskom presudom. Time se vrijeđa i pretpostavka nevinosti optuženih – kazao je Feraget.

On je podsjetio Sud, da su policajac Josip Barić i saobraćajni istražitelj Sefedin Škrijelj i prije početka samog uviđaja 8. februara 2016. godine kazali da se ne radi o saobraćajnoj nesreći.

- Mogućnost da se radi o ubistvu čuje se još od prvog dana. Istraga o ubistvu u ovom predmetu je otvorena 7. marta, a glavna tužiteljica Dalida Burzić je svjesno manipulirala kada je rekla da je protiv Barića otvorena istraga.

Advokat Feraget u toku svoje završne riječi je kazao da „odgovorno tvrdi da su dokazi podmetnuti“.

On je postavio pitanje efikasnosti istrage u kojoj nikada Tužilaštvo KS nije saslušalo dr. Aliju Čelju, te je pitao zašto nisu slikane povrede Dženana Memića i Alise Mutap. On je također demantirao tužioca Furtulu navodeći da nikada nije utvrđeno da je Mutap imala potres mozga.

- Tim profesora Abdulaha Kučukalića je isključio mogućnost totalne amnezije. Nečasno je tvrditi nešto što nema u dokazima, ali to je već pitanje za ured glavnog disciplinskog tužioca – kazao je Feraget.

Danas je iznesen podatak i da je tijelo Dženana Memića bilo u četiri različita položaja, kao i da Hitna pomoć nije prvo pružila pomoć mladiću već Alisi Mutap.

Feraget je tako podsjetio da su tokom sudskog procesa čuli da je Dženan ležao „na leđima“, „potrbuške“, „na lijevom“ i „na desnom boku“.

On je kazao da je tužilac Ćato godinu tvrdio da ne postoji snimak lica mjesta, dok to nije potvrdio istražitelj Škrijelj koji je lično napravio snimak od minutu i po i deponovao ga u MUP KS.

Feraget je također naveo da je na crtežu lica mjesta navedeno deset tragova, a da je pod jednim tragom bilo više komada stakla ili plastike. O tome će posljednju ocjenu dati Sud.

Također je ukazano na činjenicu da je vještak medicinske struke Hamza Žujo u ovom predmetu napravio čak šest nalaza. Podsjetio je Sudsko vijeće i da je vještak sudske medicine Željko Karan tri mjeseca držao spis u Banja Luci, dok vještacima saobraćajne i mašinske struke Mirsadu Kuloviću i Jasminu Bijediću to nije dozvoljeno već su ga čitali u pisarni suda.

Feraget je u potpunosti odbacio nalaz vještaka saobraćajne struke Ševala Kovačevića koji je naveo da su se Dženan i Alisa kretali sredinom ceste iako je Alisa u svim svojim izjavama navela da je u pitanju desna strana. Kovačević nije uspio pronaći mjesto kontakta pješaka i vozila što je jedan od najznačajnijih parametara za saobraćajnu nesreću.

On je također kazao da je Mutap pred sudom dala lažni iskaz.

Govoreći o povredama koje je imao Dženan na obje ruke, Feraget je naveo da se radi o odbrambenim ranama.

- Dženan se branio od više osoba koje su napale njega i Alisu. Povrede na rukama i nogama nastale su prije one na glavi koja je i dovela do smrti – kazao je Feraget.

Provedenu rekonstrukciju 13. juna 2016. godine nazvao je sramotnom.

On je Sudskom vijeću dao prijedlog da se oslobode Ljubo i Bekrija Seferović, podsjećajući Sud da je Ljubo na jednom suđenju kazao: „Alisa zna šta se desilo“.

Sudu se kratko obratio i Muriz Memić navodeći da ne može vjerovati da postoje „ovakvi kriminalci“ obraćajući se tužiocima Furtuli i Kreštalici.

- Dvije i po godine ja trpim. Dalida Burzić me dva puta dopisima obavijestila da mi je sin ubijen. Nije to bio Ljubo Seferović to je bio drugi kombi. Prva rekonstrukcija je sakrivena, na drugoj ste „štimali“ bio sam tu sakriven. Ponovo ću organizirati proteste to je moje pravo, ja Dženana ne mogu vratiti, ali ću to uraditi zbog druge djece.

On je kazao Sudskom vijeću da će poštovati svaku odluku koju donesu, ali da je siguran da će to biti razumna odluka.

Posljednji je završnu riječ iznosio advokat Ljube i Bekrije Seferovića Rusmir Karkin koji je kazao da mu je bilo najlakše povjerovati da su „nekakvi Cigani zgazili Dženana Memića i pobjegli“.

- Nakon što sam se upoznao sa Ljubom i Bekrijom i nekim od dokaza, donio sam profesionalni sud koji se razlikovao od privatnog suda. Teorija Tužilaštva KS apsolutno ne pije vode. Predrasude su čudo, vode nas u mnoge pravce i one su zastupljene u ovom predmetu i dan danas – kazao je Karkin.

On je kazao da jedino na zakonitim dokazima može biti donesena presuda, napominjući da su snimci videonadzora sa Kuvajtske rezidencije i kuće Šerifa Konjevića izuzeti bez naredbe suda.

- Za pravne laike, ako postoji ikakva sumnja ili dvojba u dokaze onda to mora biti u korist optuženih. Predložit ću da donesete jedinu moguću presudu, a to je oslobađajuća. I to je jedina koju ćete morati donijeti – kazao je Karkin.

On je kazao da Tužilaštvo KS nije dokazalo nijedan činjenični opis onako kako oni to tvrde.

- Moj posao nije bio da vas ubijedim ni u šta već je to posao tužioca, odnosno Tužilaštva KS. A mislim da nisu ni vas ubijedili.

Karkin je kazao da komad laka koji je odjednom nestao „smišljeno nestao“, ali da će neko morati utvrditi gdje je završio taj komad laka.

On je podsjetio da je na slučaju radilo devet tužilaca, jer je ovo „jednostavan predmet“ prema riječima tužioca Furtule. Pa što onda devet tužilaca?

Karkin je kazao da mu je sumnjiv broj nalaza vještaka Hamze Žuje, a u potpunosti je osporio nalaz Ševala Kovačevića.

Posebno se dotakao Vasvije Sejdović, supruge Ljube Seferovića i njihovo sedmero djece. Karkin je naveo da je ona natjerana da Tužilaštvu da iskaz kakav je dala, dok je i Ljubi „stavljen pištolj u usta“.

- Ako je i priznao to je zato što su ga nagovarali, što su prijetili. Njihovo sedmero djece je razdvojeno, mjesecima nije znao šta mu je s djecom. Veliko se zlo uradilo njegovoj porodici – kazao je Karkin.  

On je dodao da Tužilaštvo KS nikada nije zvalo dr. Čelju da da izjavu jer im nije odgovarala njegova izjava koju je dao u MUP KS.

- Oslobodite ovog čovjeka, nemate razloga da ga osudite – kazao je na kraju obraćanja Sudskom vijeću Karkin.

Sudija Igor Todorović kazao je da će presuda biti pročitana u ponedjeljak 16. jula u 12 sati.

(patria)