fbpx

Djeca do četiri godine starosti sve češće žrtve zlostavljanja

2Nasilje djeca nasilnik

Ombudsman za djecu Republike Srpske upozorava da je posebno zabrinjavajujće to što se povećava nasilje nad djecom u dobi od nula do četiri godine starosti.

Zabilježeno je da je, po posljednjim dostupnim podacima, u 2015. godini zvanični  broj zlostavljanje djece do četiri godine bio 79 i da je došlo do povećanja za 12,4 odsto.

– Zabilježeno je ukupno 637 djece, žrtava različitih oblika nasilja u Republici Srpskoj nad kojima je počinjeno 673 djela nasilja – kažu u Ombudsmanu za djecu.

Najčešći oblik nasilja nad djecom je emocionalno-psihičko nasilje, a dječaci su žrtve nasilja u 56,7 odsto dlučajeva.

Najveći broj djece naslja je u dobi od 10 do 14 godina (40,3 odsto), zatim od 15 do 18 godina (29,4 odsto), te u uzrastu od pet do devet godina (17,9 odsto).

– Pohvalno je da su svi centri/službe socijalne zaštite dostavile podatke prijava o evidentiranim slučajevima nasilja nad djecom, ali je teško povjerovati da 33 centra/službe socijalne zaštite nisu imale evidentirane slučajeve nasilja nad djecom, posebno ako se ima u vidu da su u istoj godini zaprimili 1.247 prijava zbog nasilja u porodici – naglašavaju u Ombudsmanu ovu simptomatičnost.

Nasilje se definiše kao svaki oblik ponašanja prema djetetu koje ima za cilj povređivanje ili nanošenje bola, bilo fizičkog ili psihičkog, zapostavljanje i/ili zanemarivanje djeteta, maltretiranje i/ili bilo koji  oblik eksploatacije djeteta, uključujući i seksualnu eksploataciju.

Nažalost, u praksi se najčešće prepoznaju samo slučajevi fizičkog nasilja koji su često i veoma medijski eksponirani. Međutim, razni drugi oblici nasilja sa veoma teškim fizičkim i psihičkim posljedicama, naročito se pojavljuju u nekim perfidnijim oblicima. Nasilje nad djecom može biti počinjeno i nečinjenjem, odnosno propuštanjem odgovornih da preduzmu određenju radnju koja može na bilo koji način da spriječi, otkloni ili umanji povredu djeteta.

Primjer je, kako kažu u Ombudsmanu za djecu, kod zanemarivanja djeteta neadekvatnim i/ili neblagovremenim liječenjem, izbjegavanje vakcinacije djeteta, neredovnom ishranom i slično.

– Ako se nasilje shvati u najširem smislu, ne samo direktno nanošenje fizičkih povreda već i kao uskraćivanje neophodnih uslova za uredan rast i razvoj djece, onda se posljedice nasilja mogu stepenovati od direktnog ugrožavanja života djeteta i teškog invaliditeta do suptilnih, ali trajnih deformacija u formiranju ličnosti i karaktera – upozoravju u Ombudsmanu za djecu.

(Srpskainfo.com)