fbpx

“Bez štele u BiH čak ni u toalet“!

765 430 5243ebed2402f9bfd8eed3ca7c4b1a55

Situacija u BiH je takva da je nekom majka, nekom maćeha, korupcija je na svakom koraku, prava građana su daleko od potrebnog nivoa, a bez veze se ne može ni u toalet.

Takvu sliku o BiH u sjedište EU poslali građani odgovarajući na pitanja iz upitnika Evropske komisije. Njihovi odgovori su, zajedno sa zvaničnim odgovorima institucija, predati zvaničnicima EU.

Upitnik je sadržavao 3.242 pitanja, a odgovori su stali na 20.037 stranica. Odgovori na upitnik su ključni u procesu razmatranja zahtjeva BiH za članstvo u EU i od njih će zavisiti preporuka Evropske komisije za dobijanje statusa kandidata.

Priliku da iznesu stav o nekim od pitanja imalo je 5.370 građana. Pitanja koja su se našla pred njima odnosila su se na vladavinu prava, transparentnost javnih finansija, mlade i obrazovanje, prava radnika i stanje na tržištu rada, televizijske sadržaje, rad javne uprave i službi, životnu sredinu i zaštitu potrošača.

Većina je ocijenila da je stanje u zemlji veoma loše, dok su pojedinci na duhovit način rekli šta misle o uslovima života i rada, a bilo je i onih koji su sa velikom dozom ozbiljnosti naveli ključne probleme i dali smjernice za bolje sutra.

Najinspirativniji odgovori bili su na pitanja o korupciji i o razlikama posla u javnom i privatnom sektoru.

– Stavovi izneseni u odgovorima građana ne predstavljaju stavove Direkcije za evropske integracije, niti stavove institucija u BiH. Iz upitnika je, simbolično prema broju poglavlja, izdvojeno 35 pitanja od opšteg životnog značaja koja će privući pažnju građana. Pitanja su objavljena na internet stranici i nalozima Direkcije za evropske integracije na društvenim mrežama. Time je građanima data šansa da daju doprinos evropskom putu – kažu u Direkciji za evropske integracije BiH.

Na adresu Evropske komisije dostavljeni su, osim odgovora građana i institucija i odgovori nevladinih organizacija. Službenici koji su učestvovali u odgovaranju “prečešljali” su stanje u BiH – od Ustava do načina na koji se donese odluke na svim nivoima vlasti preko situacije u spoljnoj i odbrambenoj politici, finansijskim kontrolama, ribarstvu, transportnoj politici, ekonomskoj i monetarnoj politici, energetici, informacionom društvu i medijima.

Neki od odgovora

Mogu li se sva fizička i pravna lica izraziti, mirno okupiti i uspostaviti, pridružiti i učestvovati u neformalnim i/ili registrovanim organizacijama?

* Da, nema zakonskih prepreka za organizovanje

* Pametan ovdje nema što tražiti

* Mogu, ali nije poželjno

* Mogu, ali kakva fajda od toga, dok se dešavaju protesti vlast je tad na odmoru (more, vikendice...)

Na koji način se unapređuje uprava u čijem su središtu korisnici, uključujući administrativno pojednostavljenje i e-usluge? Koliko usluga je dostupno onlajn i koliko njih je pojednostavljeno?

* Popravljamo se

*Vrlo malo, skoro nikako

* Uprava je nikakva – žene sjede na šalterima po 100 godina ispijaju kafe dok penzioneri čekaju

* Treba im uvesti informatiku za osnovce, pa tek onda podučavati e-uslugama

* Još je na snazi FT1P (fali ti jedan papir) gdje god da kreneš

Kako se obezbjeđuje zadovoljavanje potreba posebnih grupa (osobe sa invaliditetom, stranci, starija lica i sl.)?

* Većina institucija ima osiguran prilaz osobama sa invaliditetom, što je i zakonom propisano

* Osobe sa invaliditetom treba da ima helikopter da uđu negdje, eto toliko im se zadovoljavaju potrebe

Na koji način se obezbjeđuje učešće javnosti u procesu donošenja budžeta?

* Niti jedan budžet nije iskreno javno pokazan, uglavnom su to nerazumljivi brojevi pa se ti snađi, a ovamo zna se kako se radi

* Kriju ga ko zmija noge, a budžet samo kvasa

* Budžet je javan i o njemu se izjašnjava javnost

* Jave da su usvojili

* Evo sve trče

* Morate biti dr, a minimalno dipl. ek. da bi mogli bar malo razumjeti budžet na bilo kom nivou

U kojem obimu i kako korupcija utiče na poslovno okruženje?

*Ne možeš otići u WC ako nemaš “vezu”

* Izjeda ga do temelja

* Korupcija je super stvar. To nam nemojte dirati

* Utoliko da je lakše dobiti posao u Njemačkoj ako ne znaš njemački jezik, nego u BiH sa magisterijem

Da li se radnici u javnom i privatnom sektoru različito tretiraju? Da li se radnici u profitnom i neprofitnom sektoru ili zadrugama različito tretiraju?

* Naravno, kod privatnika rade radnici, a u upravi ima svašta

* Nekom je život majka, nekom maćeha

Izvor: Glas Srpske