fbpx

Alarmantni podaci: U posljednjih 15 godina škole siromašnije za 123.344 učenika

Skola Hadzici8 696x370

Već godinama škole u BiH bilježe pad broja upisanih učenika, ali podaci koje je pokazala 15-godišnja analiza i više su nego alarmantni.

Naime, u posljednjih 15 godina broj učenika u osnovnim školama smanjen je za 22, a u srednjim čak za 25 posto, što u konačnici znači 123.344 osnovca i srednjoškolca manje u svim školama na području BiH, prenosi Večernji list.

Strukovna usmjerenja

Analiza se bavila i time za što se srednjoškolci odlučuju obrazovati. Tako 70 – 74 posto učenika bira strukovno usmjerenje koje dobivaju u srednjim strukovnim, tehničkim i umjetničkim školama, dok gimnazije pohađa između 24 i 26 posto učenika. S tim u vezi je uočljiv trend smanjenja broja učenika u posljednjih 10 godina u tehničkim školama za 11 posto, u srednjim strukovnim školama za čak 41 posto, u gimnazijama za 22 posto, u umjetničkim školama za 15, a u srednjim školama za djecu s poteškoćama u razvoju za 13 posto.

Jedini porast broja učenika zabilježen je u vjerskim školama, i to za 18 posto. Rezultati dobiveni analizom podataka alarm su za uzbunu za institucije i organizacije koje se bave obrazovnom politikom. Prema informaciji o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2016./17. godini u Federaciji BiH, u prvi razred osnovne škole u ovoj školskoj godini upisano je ukupno 20.819 učenika.

Smanjenje broja učenika osnovnih škola evidentno je u devet kantona u FBiH, a u ovoj oblasti jedino Sarajevski kanton bilježi pozitivan trend i povećanje od 4,14 posto u petogodišnjem razdoblju.

Prema zbrojnim podacima za FBiH, broj učenika u osnovnim školama je 
u petogodišnjem razdoblju manji za 12.581 učenika ili 6,3 posto.
 Smanjenja su najizraženija u Posavskom (-21,44 posto), Zeničko-dobojskom (-13,06 posto) i Livanjskom kantonu (-12,55 posto).

Analiza kretanja broja učenika prvog razreda srednjih škola u FBiH u razdoblju školske 2012./13.- 2016./17. godine pokazuje da je u ovom petogodišnjem razdoblju došlo do smanjenja broja učenika upisanih u prvi razred srednjih škola za 8257 ili 28,1 posto.

Slabiji upis u prve razrede

U prve razrede u srednjim školama u FBiH u školskoj 2016./17. upisano je 21.125 učenika, dok su u 2012./13. upisana 108.803 učenika, a u prošloj školskoj godini 86.676 njih.
 Evidentan pad broja učenika zabilježen je i u manjem bh. entitetu.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS-a, u školskoj 2012./13. u ovom entitetu je u prvi razred osnovne škole upisano 99.205 učenika, a u 2014./15. godini 95.639. Situacija je slična i kada je riječ o upisu učenika u prvi razred srednjih škola u RS-u.

Naime, u školskoj 2012./13. u ovom entitetu je u prvi razred srednje škole upisano 49.367 učenika, u 2013./14. 46.421 učenik, a u 2014./15. 43.975 učenika.

 

 

(radiosarajevo.ba)