fbpx

Demanti: „Mostar, grad koji je kriminal zatrpao smećem “ demant dijela teksta

4 slobodna evropa

 

Glavnom uredniku
o
PREDMET: „Mostar, grad koji je kriminal zatrpao smećem “,
demant dijela teksta

Poštovani !

Ozbiljna primjedba na dio teksta koji se odnosi na ovog stečajnog upravnika.
Razumljivo je da novinaru treba dopadljiva priča koja će imati efekt u javnosti, ali ne ide to na način što će se manipulisati izjavom sagovornika tako da taj sagovornik kao čitalac ne može prepoznati sebe. Ja sam dugo godina prisutan u stečaju i pravna dimenzija stečaja mi je struka. Muhamedu sam pokušao ukratko objasniti proceduru stečajnog postupka, dakle stručna pitanja koja on slabo razumije a to je razumljivo jer mu to nije struka.


I. Dio teksta: Problemi su, međutim, ostali isti. Radnici su ti koji će, sudeći prema onome što nam je rekao Obradović, i dalje ostati „kratkih rukava“.
Stečajni upravnik nije imenovan radi radnika već radi provođenja sudskog stečajnog postupka i namirenja stečajnih povjerilaca među kojima su i radnici. Ne bih se osvrtao na probleme o kojima pišete u Vašem tekstu ali nije rečeno kako je napisano. Pitanje je bilo o mogučim rješenjima za firmu KOMOS. Rečeno je da je Stečajni plan reorganizacije sa elementima stečajne likvidacije najbolje rješenje za sve stečajne povjerioce. Raniji model iz nekih razloga nije realizovan i ja očekujem da se uskoro ti razlozi otklone. U stečajnoj likvidaciji svi stečajni povjerioci bi slabo prošli ( dakle ne samo radnici ), zbog toga je reorganizacija najbolje rješenje. Dakle, nema govora ni o kakvim rukavima.


Dio teksta: Prema njegovim tvrdnjama, zbog slabe naplate komunalnih usluga nije moguće ostvariti značajnu dobit pa je iz tih razloga podneseno mnogo tužbi sudu kako bi se naplata izvršila na osnovu sudskih presuda. Krivca, između ostalog, on vidi i u zakonu.


„Treba znati da se priznata stečajna potraživanja ne bi mogla namiriti prihodima iz ostvarene dobiti preduzeća i kad bi neke značajne dobiti i bilo, jer zakon ne daje mogućnost za to“. Ovo je tačno i ko išta razumije iz stečajne prakse u primjeni zakona zna da je to tako.


Međutim, kakvog to krivca stečajni upravnik vidi u zakonu ? Otkud Vam ovo ? Stečajni upravnik ne donosi zakone već je dužan da ih poštuje kao i svaki drugi građanin a stečajni upravnik i više jer mu je to profesija. Ružno je meni kao pravniku ovako nešto pročitati, šta će drugi pravnici misliti o meni kad ovo pročitaju, Vama to možda ne znači ništa ali meni znači mnogo.


Dio teksta: On, međutim, tvrdi da nije upoznat s istragama koje se vode zbog kriminalnih radnji u ovom preduzeću, ali će, kako tvrdi, sve što uoči u svome radu, a ima elemente sumnje da je u pitanju krivično djelo, proslijediti policiji i tužilaštvu.


Ovo što je boldirano nema nikakvog smisla. Pitanje je bilo, šta mislim o potencijalnim kriminalnim radnjama u KOMOSU ? pa je rečeno da ču prijaviti nadležnim sve što uočim da ima elementa sumnje da je u pitanju krivično djelo. Drugo pitanje je bilo, o krivičnim prijavama o stanju komunalne privrede u Mostaru, pa sam rekao da nisam sa tim upoznat i ne mogu se izjasniti.


Od novinara sam saznao da je podnesena krivična prijava od strane Udruženja “ Naše društvo ” protiv nekih lica ali nije pomenut niko iz KOMOSA. Dakle, ni o kakvim istragama u KOMOSU nije bilo riječi jer se
U KOMOSU NE PROVODE NIKAKVE KRIVIČNE ISTRAGE I NE MOGU SE PROVODITI BEZ ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA KAO ZAKONSKOG ZASTUPNIKA PREDUZEĆA.

Vi ste ovakvim pisanjem koje nema nikakve veze sa stvarnosti dali čitaocima povod da komentarišu kako se u KOMOSU vode krivične istrage a to nije tačno i ima negativne poslijedice za KOMOS a i za stečajnog upravnika.


Dio teksta: I dok „Komos“, kako tvrdi njegov stečajni upravnik, „nema načina“ da obešteti radnike, preko „Komunalnog“ koji je formiran 2006. godine, troše se desetine miliona maraka iz gradskog budžeta. Novac se troši na fiktivne poslove, jer se problem odlaganja smeća u Mostaru ni dalje ne rješava. Ovo bar tvrde u mreži nevladnih organizacija „Naše društvo“, koja je zbog toga podnijela više krivičnih prijava SIPI, Kantonalnom tužilaštvu i MUP-a Hercegovačko- neretvanskog kantona u Mostaru.


Ovo što je boldirano u pasusu stečajni upravnik nije izjavio niti je mogao jer o tome ništa i ne zna. Dakle, napisano je na način kojim će svaki čitalac shvatiti da je stečajni upravnik izvjavio da se preko „ Komunalnog “ koji je formiran 2006 godine troše na desetine miliona maraka iz gradskog budžeta a on o tome pojma nema.

Dio teksta: stečajni upravnik tvrdi „ da nema načina da obešteti radnike “. Ovo je konstrukcija skovana proizvoljno i ne priliči stečajnom postupku ni ovom stečajnom upravniku niti bilo kojem drugom koji se ozbiljno bavi pitanjima stečaja. U stečajnom pravu nema nikakvog obeštečenja već se radi o namirenju priznatih potraživanja u iznosu koji je i ako je moguć iz unovčene stečajne mase jer se prvo izmiruju razlučni povjerioci u cjelosti svojih potraživanja prodajom imovine pod njhovom hipotekom. Dešava se da se ni oni ne mogu namiriti od unovčenih sredstava. Eto to vam je stečaj.

II. Uzgred još da napomenem i slijedeće; Otvaranjem stečaja stečajni upravnik je, izuzev u reorganizaciji, dužan najkasnije u roku od 60 dana otpustiti sve zaposlenike a zadržati samo one koji su mu neophodni u daljem vođenju stečajnog postupka, što znači da to može uraditi i prvog dana. Otpušteni zaposlenici se šalju na biro rada. KOMOS je penzionisao neke zaposlenike u uslovima u kojima je to bilo moguće i to je bolje rješenje za njih.

Što se tiče pravosnažnih presuda na koje se u tekstu pozivate, treba da znate i vi i zaposlenici slijedeće;

Svi sudski postupci se otvaranjem stečaja prekidaju. Parnični postupci na koje je stečajni sud uputio povjerioce u iznosima osporenog potraživanja na ispitnom ročištu, pokreču se najkasnije u roku od 30 dana ili nastavljaju ranije započeti postupci. Pravosnažna presuda donesena u korist stečajnog povjerioca samo je pravni osnov za izmjenu osporenog iznosa u Tabeli suda i drugo ništa, a namirenje ovisi od unovčenih sredstava kao što sam naprijed objasnio. Dakle, pogrešno je mišljenje da neko sa pravosnažnom presudom ima prioritet namirenja u odnosu na druge povjerioce i da traži od stečajnog upravnika isplatu po presudi neovisno od povjerilaca koji nemaju presudu. Iznosi po pravosnažnim presudama su uneseni u Tabelu u skladu sa zakonom i izvan tog okvira ništa drugo nije moguće.

U stečaju je oštečen svak i radnici i mnoga preduzeča koja imaju velika potraživanja. Reorganizacija je za stečajne povjerioce najbolje rješenje jer se Stečajnim planom planira namirenje u maksimalnom iznosu koji je moguć, pa je to prioritetan razlog što se u KOMOSU stečajni postupak nastoji provesti usvajanjem Stečajnog plana. U postoječim uslovima to je komplikovan proces i svim sudionicima u stečajnom postupku je najmanje u interesu bilo kakvo djelovanje izvan organa stečajnog postupka.

Tražim od Vas da odmah objavite demant u dijelu teksta pod tačkom I.

Ovo drugo što sam napisao pod tačkom II bilo bi korisno da znaju zaposlenici.

S poštovanjem !

 

Mostar, 29.03.2020 STEČAJNI UPRAVNIK

Jusuf Obradović