fbpx

CEST FBiH: Uposlenici prijavili direktora za zloupotrebu položaja, on tvrdi da su prijave besmislene

CEST FBiH: Uposlenici prijavili direktora za zloupotrebu položaja, on tvrdi da su prijave besmislene

Murtezić priznaje da je protiv njega podnesen veći broj prijava za koje je "zajedničko da su "anonimne i besmislene".

Istraživački tim InfoRadar

Direktor centraza edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i HercegovineArben Murtezić prijavljen je Tužilaštvu Kantona Sarajevozbog zloupotrebe položaja, ali i pogodovanja izboru Marks Centra, škole stranih jezika (u program stručnog usavršavanja, op.a) a kako bi pribavio korist svomprijatelju, vlasniku pomenute škole, tvrde uposlenici CEST-a FBiH. O navedenom smozatražili komentaru pomenutoj školi stranih jezika, ali ga do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.
 

Uposlenici nadalje tvrde i da je Murtezićpogodovao hoteluu Konjicu kako bi mu donio protivpravnu imovinsku korist.

– U drugoj fazi projekta Jufrex seminari su se trebali održavati u hotelu u Sarajevu ili generalno u Sarajevu. Umjesto toga on je samo dva seminara uradio u Termama na Ilidži, a ostale je mimo ugovora sa Vijećem Evrope broj EU-JP/2235 uradio u hotelu Garden city, te je naredio zaposlenicima komisije za javne nabavke da ciljaju isključivo na ovaj hotel. Istražuje se i za ovo, tvrde uposlenici Centra.

Murtezić je, tvrde uposlenici, ranije prijavljen i za plaćanje članova disciplinske komisije mimo pravila.

– Plaćao ih je tek kad dobije rezultat koji traži i to mimo pravila. Murtezić je prijavljen Tužilaštvu zato što je izvršio promjene Pravilnika o sistematizaciji radnih odnosa/unutrašnjoj organizaciji u Centru. U martu 2023. je napravio prijedlog izmjena Pravilnika po kojem u odsjeku za programske i edukativne aktivnosti je predviđeno da direktor može izdavanjem rješenjaunaprijediti koga hoće, iako Zakon o državnoj službi propisuje isključivo unutrašnje oglašavanje kao mogućnost unapređenja, tvrde uposlenicikoji su se obratili Inforadaru, osvrćući se na nedavno objavljeni tekst na našem portalu, u kojem je navedeno da je budžet za edukaciju sudija i tužitelja u Bosni i Hercegovini povećan za 7,5 posto za razliku od prošle godine.

Međutim, to stručno usavršavanje, prema Izvještaju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu, nije dalo značajno poboljšanje u odnosu na njihove vještine, upravljanje predmetima, pripremama za ročišta, vođenje postupaka, te etiku. Na sve to potrošeno je 693.710 eura.

seminar cest

Foto: Seminar CEST-a FBiH

– Prava istina je da je od momenta kada je stupio na dužnost, što je juni 2016. učestalo CEST primao donacije međunarodnih organizacija, među kojima se ističe AIRE Centar. Vlada F BiH mu je smanjivala proračun radi toga i sada kada je ostavio CEST sa jako malo sredstava traži povećanje proračuna od Ministarstva financija i Vlade F BiH, tvrde uposlenici za Inforadar koji nisu željeli da im se identitet objavljuje u javnosti. Tvrde da se novac međunarodnih organizacija “baca ni za šta, samo da se uradi nešto a najčešće samo u svrhe Murtezićeve lične promocije“.

Slika 29.11.2023. u 13.05

Murtezić priznajeda je protiv njega podnesenveći broj prijavaza koje je “zajedničko da su “anonimne i besmislene”.

BORAM100

Foto: Arben Murtezić

Agencije za sprovođenje zakonai ostale institucije koje se bave tim prijavama rade svoj posao, vrše provjere i janaravno sarađujem.Zbog štete koja se ovakvim prijavljivanjem nanosi postoji krivično djelo lažno prijavljivanje i postupak u tom pravcu je jedini realan ishod ove bespotrebne i tužne priče. Rijetka kombinacija neistina i apsurda se očituje i u par konkretnih primjera koji su navedeni u obraćanju vama, navodi Murtezić.

– Teško da se sa bilo kojim nivoom sigurnosti može tvrditi da se radi o “uposlenicima” Centra sa naglaskom na množinu. Naročito stoga jer se mišljenje uposlenika o mom radu vidi iz akta koji je u prilogu, potpisan, kako i priliči ozbiljnim ljudima, od strane 11 radnika Centra, kojih je inače pored mene 12 i koji je napisan upravo povodom ovakvih anonimnih prijava.

cest1

cest2

Pismo podrške direktoru iz 2021.

Uposlenici koji su odlučili da prijave direktora za zloupotrebu napominju da su sve nepravilnosti u radu Centra prijavili i VSTV-u BiH, kojem su u martu ove godine podnijeli prijavu u kojoj prvenstveno ukazuju na proces izbora iimenovanja na listu edukatora.

– Postoje velike indicije da je došlo do nepravilnosti i zloupotreba od strane Komisije CEST-a F BiH. Preliminarna lista (broj: 05-34-33-04/23 od 23. 01. 2023.) u potpunosti reflektira interese Arbena Murtezića i Smaje Šabića, predsjednika Upravnog odbora CEST-a. S druge strane, izbačeni/odbijeni sueksperti koji su ispunjavali uvjete, samo zbog toga što nisu po voljiŠabiću i Murteziću, stoji u pomenutoj prijavi. Nadalje se navodi da su se Murtezić i Šabić “pobrinuli da sami sebe stave na listu edukatora”.

Prilikom ranijih natječaja, komisije Upravnih odbora CEST-a F BiH su već zauzele stav da ravnatelj ni uposlenik CEST-a ne mogu biti na listi, ali to nije spriječilo Murtezića da se pobrine da bude pozicioniran na listi te da osigura svoje eventualno angažiranje i nakon što mu prestane mandat na funkciji direktora. Šabić je uradio isto (osoba koja je predsjednik komisije za izbor i imenovanje je sama sebe delegirala na listu edukatora). Ovaj sudija Kantonalnog suda u Sarajevu je bio uredno angažovan kao edukator i za to uzimao naknadu, te je čak uspio isposlovati da u jesen 2021. od Murtezića dobije mišljenje (iako CEST F BiH nije nadležan da ga izda, već isključivo VSTV), da je u skladu sa Smjernicama o sprečavanju interesa da sudija/tužilac koji učestvuje u kreiranju Programa stručnog usavršavanja, sadržaj je prijave upućene VSTV-u BiH, tvrde uposlenici CEST FBiH. Ista prijava je proslijeđena i Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu koje smo upitali da li su proveli istražne radnje protiv trenutnog direktora CEST-a FBiH, zbog kojeg krivičnog djela, te da li je i na koje okolnosti saslušan. Odgovore nismo dobili.

Uposlenici tvrde da je lista edukatora “puna ljudi koji su bliski sa Murtezićem i Šabićem”.

Tvrdnja u kojojse navodi kako sam se pobrinuo da sebe stavim na listu edukatora, iako su prilikom ranijih natječaja komisije Upravnih odbora CEST-a F BiH već zauzele stav da ravnatelj ni uposlenik CEST-a ne mogu biti na listi je u najmanju ruku smiješna i kao takvanetačna, kaže za Inforadar predsjednik Upravnog odbora CEST-a i sudijaSmajo Šabić.

Navodi da je za edukatora izabran u zakonom propisanoj provedenoj konkursnoj proceduri.

– Pored toga da ne bih ostavio prostora za bilo kakvu sumnju u pogledu mog angažmana kao edukatora,pismeno sam se obratio Centruza edukaciju sudija i tužilaca sa zahtjevom da mi se pismeno odgovori da li postoje bilo kakve zakonske smetnje da kao član upravnog odbora budem i edukator. Od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca sam 3. novembra 2021. godine dobio pismeni odgovor da ne postoje bilo kakve zakonske smetnje da kao član Upravnog odbora u svojstvu edukatora držim edukacije sudijama u pravosuđu BiH. Također, želim navesti dai ostale kolege članovi Upravnog odborakoji ispunjavaju uvjete su edukatori u Centrima za edukaciju sudija i tužilaca i u tom pogledu nema nikakvih smetnji, tako da su u najmanju ruku neprimjerene i netačne gore iznesene tvrdnje, naglašava Šabić.

Dodaje da su naknade koje ostvaruju edukatori “minorne u odnosu na potrebno vrijeme koje potroše za pripremu određenih tema te njihovo izlaganje na dan edukacije”.

Tvrdi da ulogu edukatoranije prihvatio iz materijalnih, nego isključivo iz razloga što smatra “da je korisno za društvo i zajednicu u cjelini da na taj način svojim mlađim kolegama prenese svoje stručno znanje i bogato pravničko iskustvo koje ima”. Smatra da je jedan od rijetkih sudija u pravosuđu BiH koji je i predavačDocent doktorna Pravnom fakultetu u Zenici.

– Ukolikoovakav profil stručnjakanije potreban našem društvu onda se moramo zapitati na kakvim vrijednostima ovo društvo se zasniva, zaključuje Šabić i dodaje da “svi članovi Upravnog odbora navedenu funkciju obavljaju besplatno bez bilo kakve naknade, a da pri tome ni u kom pogledu nisu ni djelomično oslobođeni svojih obaveza kao sudije i tužioci”.

Mišljenja je da pojedinci na ovaj način pokušavaju urušiti Ugled UO CEST-a F BiH ali i njegov ugled, čast i dostojanstvo.

Inforadar je uputio upit iFederalnoj upravi policije.Znimalo nas je da li se vodi istraga protiv Mutezića i zbog kojeg krivičnog djela, te u kojoj je fazi istraga? Iz FUP-a nisu dali odgovor, ali Inforadar iz dobro obaviještenih izvora saznaje da je sva dokumentacija koja je bila u FUP-u u vezi direktora CEST-aproslijeđena Tužilaštvu KS-ana dalje odlučivanje.

U Visokom sudskom i tužilačkomvijeću Bosne i Hercegovine nam je potvrđenoda su 2021. godine zaprimilianonimnu prijavu ali u vezi neimenovanja Arbena Murtezića na poziciju direktora CEST-a, zbog čega je Vijeće, u skladu sa svojom nadležnošću, tokom 2022. u više navratarazmatralo odgovornost članovaUpravnog odbora CEST-a FBiH.

1677752980855 1 696x392

Foto: VSTV BiH

– Naime, propust naveden u anonimnoj prijavi se odnosio na podatak da, od provedenih konsultacija Upravnog odbora CEST-a FBiH sa Vijećem u novembru 2020. godine, kada je Vijećedalo pozitivno mišljenjeza ovog kandidata, Arben Murtezić nije imenovan na funkciju direktora CEST FBiH skoro godinu dana. Ishod razmatranja je da Vijeće nije moglo utvrditi odgovornost članova Upravnog odbora CEST-a F BiH, pojasnili su u VSTV-u BiH.

U U DJECA SARAJEVA Od 2019. bez konkursa primljeno vise od 100 9 696x583

inforadar.ba