fbpx

Evropska unija odobrila zakon o umjetnoj inteligenciji

Evropska unija odobrila zakon o umjetnoj inteligenciji

Foto: Steve Johnson/Unsplash

Članice Evropske unije odobrile su zakon koji ima za cilj usklađivanje pravila o umjetnoj inteligenciji.

Akt o umjetnoj inteligenciji je prvi akt te vrste u svijetu, koji može postaviti globalne standarde za zakonodavstvo o umjetnoj inteligenciji, navodi Vijeće EU-a u obrazloženju.

Zakon će, nakon što ga potpišu predsjednici Evropskog parlamenta i Vijeća EU-a, stupiti na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu Unije.

Novi zakon ima za cilj da potakne privatne i javne aktere na razvoj i prihvatanje sigurnih i pouzdanih sistema umjetne inteligencije širom jedinstvenog tržišta Unije. Istovremeno, njime se nastoji osigurati poštovanje osnovnih prava građana EU-a i potaknuti ulaganja i inovacije u području umjetne inteligencije u Evropi.

Akt o umjetnoj inteligenciji primjenjuje se samo na područja obuhvaćena pravom EU-a i predviđa izuzetke u slučaju sistema koji se koriste isključivo za vojsku i odbranu, kao i za istraživačke svrhe.

Kategorizacija različitih oblika umjetne inteligencije

Zakonom se, prema riziku, kategoriziraju različiti oblici umjetne inteligencije. Kako se navodi, sistemi umjetne inteligencije koji predstavljaju ograničen rizik podlijegali bi vrlo blagim obvezama u pogledu transparentnosti, dok bi visokorizični sistemi bili odobreni pod uvjetom da ispunjavaju niz zahtjeva i obaveza za pristupanje tržištu EU.

Sistemi umjetne inteligencije, kao što su, naprimjer, kognitivna manipulacija ponašanjem i društveno vrednovanje bit će zabranjeni u EU zbog neprihvatljivog rizika.

Aktom se zabranjuje i upotreba umjetne inteligencije za prediktivne policijske obrade koje se temelje na profiliranju i sistemima koji koriste biometrijske podatke za kategorizaciju ljudi prema specifičnim kategorijama kao što su rasa, vjera ili seksualna orijentacija.

Stroge kazne za prekršitelje zakona

Zakon se bavi i upotrebom modela umjetne inteligencije opće namjene. Takvi modeli, koji ne predstavljaju sistemske rizike, bit će podložni nekim ograničenim zahtjevima, naprimjer u pogledu transparentnosti, dok će oni koji predstavljaju sistemske rizike morati da se pridržavaju strožih pravila.

Kompanije koje prekrše zakon o umjetnoj inteligenciji bit će kažnjene na osnovu procenta globalnog godišnjeg prometa u prethodnoj financijskoj godini ili unaprijed određenim iznosom – u zavisnosti od toga koji je veći.

Proporcionalnim administrativnim kaznama podliježu mala i srednja preduzeća, kao i startupi.

Uredbom se predviđa i veća transparentnost u vezi s razvojem i korištenjem visokorizičnih sistema umjetne inteligencije, koji će morati biti registrirani u bazi podataka EU, a korisnici sistema za prepoznavanje emocija morat će obavijestiti ljude kada su izloženi takvom sistemu, prenosi Tanjug.

Izvor: Agencije