fbpx

Žrtve u Brčkom bez zaštitnih mjera i sigurne kuće

4yrtvenasilje

BRČKO - Za razliku od entiteta, Brčko distrikt još nema zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a nema ni sigurnu kuću.

Tatjana Ristić, predsjednica Udruženja žena "Gender" Brčko, kaže da je do sada kroz Krivični zakon regulisano kako se tretira i kažnjava nasilje u porodici, ali da potreba za posebnim zakonom koji bi tretirao konkretno tu oblast postoji.

"Potreba za usvajanjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici postoji, jer Krivični zakon nema hitne zaštitne mjere i kada se desi i prijavi slučaj nasilja u porodici, nema rješenja za žrtvu, žrtva ostaje u toj kući. U hitnim zaštitnim mjerama nasilnik bude ostranjen iz kuće i porodice dok se slučaj ne riješi", pojašnjava Ristićeva.

Dodaje da u većini slučajeva žrtva ostaje sa nasilnikom, bez obzira što je prijavila nasilje, jer nema gdje da se smjesti pošto u Brčkom ne postoji sigurna kuća.

"I ako se odluči da pokrene tužbu, ona kad ostane s nasilnikom u domaćinstvu, on je vremenom nagovori da povuče tužbu i ti se slučajevi nikada ne riješe do kraja", istakla je Ristićeva.

Iako je ove godine prijavljeno čak 19 slučajeva nasilja u porodici, a godišnji prosjek iznosi 10 do 15, to je malo, kažu nadležni, da bi se osposobila sigurna kuća.

Zato Pododjeljenje za socijalnu zaštitu Brčko distrikta BiH ima dogovor sa sigurnim kućama u drugim gradovima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, pa žrtve nasilja mogu tamo boraviti, a Vlada Brčkog snosi troškove.

Ipak, priča Ristićeva, žene bez obzira što imaju tu mogućnost, teško se odlučuju da odu negdje dalje i da se razdvoje od djece.

Iz Udruženja žena "Gender" kažu da je Nacrt zakona o ovoj oblasti urađen, a u Vladi Brčkog postoji spisak zakona koji su prioritetni, i već dvije godine je na spisku, ali ne dolazi na red.

Kako navode iz Komisije za ravnopravnost polova u Skupštini Brčko distrikta, iz Centra za socijalni rad su uputili Nacrt prijedloga zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Brčko distriktu sa određenim informacijama, obrazloženjima Vladi za usvajanje, nakon čega ide u skupštinsku proceduru. Kad će se naći u proceduri, ne znaju.

Gorica Ivić iz Fondacije "Udružene žene" Banjaluka navodi da je gradonačelnik Brčko distrikta BiH donio i odluku o imenovanju Radne grupe prema molbi ove fondacije, a u skladu sa memorandumom o razumijevanju između UN "Women" i Vlade Brčko distrikta, koja je zadužena za izradu lokalnog akcionog plana i kreiranje protokola o saradnji i postupanju u slučaju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kojim će se pružiti sveobuhvatna pomoć, podrška i zaštita preživjelima rodno zasnovanog nasilja.

(Nezavisne)