fbpx

Zloupotrebe privatnih agencija u zapošljavanju: Imali ugovore o "iznajmljivanju" radne snage

2posao ilustracija1

Zbog zloupotreba, jednom broju privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju u Federaciji BiH je oduzeta dozvola za rad.

Kako je za Faktor navedeno iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, kontrola je pokazala da neke agencije nisu ni posredovale u zapošljavanju, a što im je primarni cilj.

Utvrđeno je i da pojedine aganecije nisu pravilno vodile evidencije o osobama koje traže zaposlenje, kao i poslodavcima, te da je bilo "iznajmljivanja" radne snage.

"Pribavljanje" osoba za klijenta

- Pregledima zakonitosti rada privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju utvrđeno je da ne vode pravilno evidenciju o osobama koje traže zaposlenje, kao ni o poslodavcima koji prijavljuju potrebu za zaposlenicima. Da većina ne posreduje u zapošljavanju za koje je ovlaštena od ovog Ministarstva, nego posreduje u smislu određenog angažmana studenata kod poslodavaca u pogledu pomoćnih poslova. Da nemaju podatke o broju osoba za koje posreduju, sa spiskom poslodavaca za koje su posredovali. Da su ugovori koji se sklapaju, određeni vidovi ugovora o poslovnoj saradnji na ugovoreno vrijeme tokom kojeg se po potrebi 'pribavljaju' osoba za klijenta, za određene agencije vrše 'iznajmljivanje' radne snage, što nije u skladu s važećim propisima - navedeno nam je iz Ministarstva.

Dodaju kako postoje i određeni nedostaci u pogledu uvjeta propisanih Uredbom za kadrove, odnosno, odgovarajući prostor, opremu i drugo.

- Iz navedenih razloga je određeni broj dozvola za poslove posredovanje u zapošljavanju oduzeto privatnim agencijama. Također, velikom broju privatnih agencija je ukazano na nedostatke, te zatraženo da ih u određenom roku otklone, kako im dozvola za posredovanje u zapošljavanju ne bi bila oduzeta. Prema Registru privatnih agencija koje vodi ovo Ministarstvo, 43 privatne agencije trenutno imaju dozvolu za posredovanje u zapošljavanju - objašnjavaju nam.

Podsjećaju da je zbog svega Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo Uredbu o izmjenama Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju, te tekst izmjena Uredbe usaglasilo sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Poreznom upravom FBiH i drugim nadležnim institucijama.

Dozvola za rad na četiri godine

- Izmjenama je preciznije propisana definicija posredovanja u zapošljavanju privatnih agencija. Obuhvata sve radnje i mjere poduzete u svrhu povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje i osobe koja traži promjenu zaposlenja, sa poslodavcem kojem je potreban zaposlenik, a radi zaključivanja isključivo ugovora o radu. Nadalje, Ministarstvu su data šira ovlaštenja kod izdavanja i ukidanja dozvola za rad privatnim agencijama.Tako se dozvola za rad privatnim agencijama izdaje u trajanju od četiri godine. Propisano je da je privatna agencija kojoj je izdata dozvola, dužna Ministarstvu prijaviti svaku promjenu u pogledu uvjeta potrebnih za izdavanje ovlaštenja, te na kraju svake kalendarske godine, najkasnije do 15. januara, dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta iz Uredbe, kao i izvještaj o obavljenim poslovima - objasnili su iz Ministarstva.

(Faktor)